Del

Læg regnearket og kom ud og tal med dine medarbejdere

Nøgleord som kommunikation og menneskelig indsigt er vigtige, hvis du vil være en succes i dit nye job som mellem- eller projektleder. Men synes du, at du er kommet lige lovligt langt væk fra din velkendte ingeniørfaglighed, er der hjælp at hente på Absalons nye kursustilbud.

 

 

Udebane-følelsen er ikke ualmindelig hos tekniske og naturvidenskabelige faggrupper, når menneskelig indsigt og kommunikation pludselig bliver en del af jobbeskrivelsen. Det kan Associate Manager i Novozymes Pia Pretzmann Nielsen nikke genkendende til.

”Jeg troede, at det var lettere end det var. Som nyligt udklækket ingeniør og kemiker havde jeg lidt en regnearkstilgang til ledelse. Jeg var usikker på, hvad jeg synes var ok fra medarbejdernes side, for jeg havde ikke rigtig dannet mit eget værdisæt som leder endnu”, siger Pia Pretzmann Nielsen, der har været i Novozymes mellemlederfunktion siden 2014.

Som næsten nyuddannet havde hun styr på tallene i regnearket, men det var mere udfordrende, at få styr på den menneskelige og kommunikative side af ledelse.  Hun skulle bl.a. lære at motivere hver enkelt medarbejder til at nå virksomhedens målsætninger.

”Man har tendens til at lede, som man selv gerne vil ledes, men det er ikke sikkert, at det er rigtigt for Karl på hold fem. Jeg har måttet erkende, at ikke alle tænker som jeg selv gør”, siger Pia Pretzmann Nielsen.

Det er ikke usædvanligt, at den menneskelige og kommunikative side af ledelse ligger lidt fjernt fra det tekniske og naturvidenskabelige tankesæt.  Men det kan Absalons nye kursustilbud råde bod på og hjælpe nye projekt- og mellemledere godt på vej.

Læs mere om kurset her

Grib styrepinden eller grib hverdagen

Associate Manager Pia Pretzmann Nielsen tog sit lederkursus tilbage i 2014 hos Novozymes. Her fik hun teoretisk indsigt i ledelsesværktøjer, ligesom hun blev trænet i praksis gennem rollespil og efterrefleksion.

”Man er træt bagefter, for man får hele tiden nye opgaver og problemer at tage stilling til. Man bliver presset, men det er godt, for man skal ud i yderområderne. Det er det man lærer af,” siger Pia Pretzmann Nielsen.

Selvom kurset ligger nogle år tilbage, anvender hun stadig sin viden fra kurset til selvrefleksion i hverdagen, for det giver hende mulighed for hele tiden, at forbedre sig selv som leder.

”Jeg ville ikke have været foruden de kurser. De støtter op om min udvikling som leder og sammen med sparing med mine lederkolleger og de erfaringer, som jeg løbende får, driver de mig videre på min ledelsesrejse,” siger Pia Pretzmann Nielsen.

Som ny aktør på markedet for efter- og videreuddannelse til ingeniører, sigter Center for Engineering and Science mod at tilbyde kursus- og uddannelsesforløb, som er målrettet projekt- og mellemledere indenfor det naturfaglige område. Forløbene kan enten være første skridt i en lederkarriere. Eller fungere som middel til at få en sjovere og bedre hverdag, hvor man lærer at tale mere konstruktivt med kolleger og opleve gevinsten af den synergi, der kommer ud af det gode samarbejde.  Uanset hvad, opfordrer Adjunkt Anne Louise Vaarby dig, der er projekt- eller mellemleder til at hæve dig til helikopterperspektivet og tænke over, hvor du gerne vil være i din karriere om 3-5 år.

Byg ledelse ovenpå dit fag

Koden til succes i en mellem- eller projektlederstilling ligger i evnen til at forene fagligheden med ledelsesmæssige evner som; motivation af dine medarbejdere, styring af forandringer i virksomheden og evnen til selvrefleksion.

Det fortæller Adjunkt Anne Louise Vaarby, der er kursusansvarlig og underviser på Absalons seneste tiltag, kurset Det personlige lederskab og forandring. Kurset skal hjælpe mellemledere som Pia Pretzmann Nielsen godt i gang med lederjobbet.

Anne Louise Vaarby og hendes kolleger på Center for Engineering and Science har udviklet kurset, som er et målrettet tilbud til de mange nyslåede naturvidenskabelige projekt- og mellemledere i Vestsjællandsområdet. Hensigten er at udstyre mellemlederne med færdigheder, der er uundværlige i ledergerningen.

”Du skal som mellemleder have indsigt i din egen lederadfærd samt i din evne til at motivere, skabe mening og vise vejen for dine medarbejdere. Det er nogle af de færdigheder vi udvikler gennem oplæg, aktionslæring og refleksion på kurset Det personlige lederskab og forandring”, siger Anne Louise Vaarby

Kurset, der beskæftiger sig med områderne forandringsledelse og personligt lederskab, er målrettet nye mellem- og projektledere i det private erhvervsliv samt i detailbranchen.

Læs om Center for Engineering and Science øvrige kurser her 

Kursus, der passer til dig

På Absalons nye kursustilbud; Det personlige lederskab og forandring kan du lære dig selv som leder bedre at kende samt lære at kommunikere mere hensigtsmæssigt på tværs af fagskel og på forskellige niveauer i virksomheden. Kompetencer, der kan nedsætte risikoen for, at dit budskab bliver misforstået og forbedre din mulighed for at nå dine ledelsesmæssige mål.

Og du kan uden problemer få dine nye kompetencer sideløbende med dit fuldtidsjob, da kursusforløbet ligger i aftentimerne.

"Første skridt i en lederuddannelse eller redskaber til at udnytte synergien af det gode samarbejde bedre i hverdagen. Begge dele er en mulighed med det nye kursus i det personlige lederskab”, siger adjunkt ved Center for Engineering and Science" 

Anne Louise Vaarby, kursusansvarlig og underviser på det nye kursustilbud. 

Kurset; Det personlige lederskab og forandring tæller 10 ECTS-point og kan indgå i en diplomuddannelse i ledelse.

Læs mere om den fulde Diplomuddannelse i Ledelse her

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display