Del
Afsnit 12 - Regional forsyning af videregående uddannelser

Afsnit 12 - Regional forsyning af videregående uddannelser

Gæster: lektor UCSYD, Lars Lykkedegn og projektchef ved SmartLearning, Henrik Køhler Simonsen og docent ved Professionshøjskolen Absalon, Karsten Gynther.

I dette afsnit ser vi nærmere på hvordan vi i Danmark kan sikre økonomisk rentable regionale uddannelser af høj kvalitet.
Med udgangspunkt i en spritny forskningsrapport zoomer vi ind på forskellige måder at organisere regional forsyning af uddannelser, erfaringer fra andre lande med lignende udfordringer og ambitioner OG hvad der skal til hvis fremtidens uddannelsesudbud skal leve op til de krav og forventninger der er stilles til dem.    

Vært er Michel Winckler. 

___________

I podcasten refereres til den nationale konference ’Hvordan skabes den bedst mulige regionale forsyning af videregående uddannelse’ – Læs mere om den her. 

Find og download rapporten ’Fra "Kædebutikker" til netværk, udlejringer og strukturelle koblinger’. 

___________

Hvis du ønsker at høre bestemte dele af afsnittet er her vejledende tidskoder for afsnittet:

00.00 - Intro og præsentation af gæsterne 

02.39 - Baggrunden for forskningsprojektet og de overornede konklussioner fra rapporten. 

10.10 - De 5 idealtyper for organisering af regional forsyning af uddannelser

22.41 - Feedback fra interessenter og aktører

26.55 - Fremtidsperspektiver for regional forsyning af uddannelser i Danmark

32.23 - Hvad er de største udfordringer, hvis vi skal sikre rentable regionale uddannelser i Danmark

34.41 - Afrunding