Del
Afsnit 14 - Overgange i matematik

Afsnit 14 - Overgange i matematik

Gæster: Lektor på læreruddannelsen på Absalon, Bent Kofod Lindhardt og lærerstuderende på læreruddannelsen i Roskilde, Christoffer Wagenblast Mayntzhusen

Det er en alment kendt problematik, at elever, der skifter fra grundskolen til gymnasiet eller STX, oplever, at faget matematik pludselig er noget helt andet end det, de er vant til. Dette oplevede faglige skel er ikke et nyt fænomen – og heller ikke en udfordring, der begrænser sig til matematikfaget. Det interessante spørgsmål er så, hvad vi kan gøre ved det?

Det har man bl.a. undersøgt i et 4-årigt udviklingsprojekt i Roskilde Kommune. Projektet er for nyligt udmundet i en rapport, som ganske enkelt hedder ’Overgange i matematik’.

I dette afsnit ser vi nærmere på erfaringer fra projektet og de vigtigste pointer fra rapporten. Mere specifikt skal vi tale om udfordringerne ved overgange i faget matematik, og hvordan man kan hjælpe eleverne med dem.

Vært er Michel Winckler. 
___________

Find og download rapporten 'Overgange i matematik' 

Christoffers mail: lr16s072@edu.pha.dk
___________


Hvis du ønsker at høre bestemte dele af afsnittet, er her vejledende tidskoder for afsnittet:

10.56 – De vigtigste konklusioner fra rapporten 

16.32 – Myter om ”de andre”

22.50 – Erfaringer fra forskningsprojektets

31.27 – Anbefalinger: Sådan mindskes problemer med overgange

37.48 – Værdien af at studerende er med i forskningsprojekter

44.35 – Afrunding