Del
Afsnit 15 - Mod i ledelse

Afsnit 15 - Mod i ledelse

Gæster: Lektor og ph.d. på Absalon, Karsten Mellon, og lærer og teamkoordinator i udskolingen på Møn Skole og studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, Lea Skovbo Buur Andersen.

Hvad er mod? Og hvad vil det sige at være modig?

Det er nok de færreste af os, der som det første ville tænke på den lokale skoleleder eller teamlederen i administrationen på kommunen. Men mod er faktisk noget, som efterspørges blandt ledere på alle niveauer i det moderne samfund. 

Spørgsmålet er så hvilken form for mod man forventes at udvise og hvorfor det er en vigtig forudsætning for at lykkes som leder?

I dette afsnit sætter vi fokus på begrebet mod – og mere specifikt mod i ledelse. Lyt med og bliv bl.a. klogere på hvad mod i ledelse er, hvorfor det er en efterspurgt kompetence hos ledere og hvilken betydning modigere ledere har og vil få for fremtidens samfund.

Vært er Michel Winckler. 

___________

Karstens mail: kme@pha.dk

Leas mail: leax0138@vorskoler.dk 

___________

Hvis du ønsker at høre bestemte dele af afsnittet, er her vejledende tidskoder for afsnittet:

00.00 – Intro og præsentation af gæsterne 

03.56 – Hvorfor er noget vi taler meget om i dag? 

07.40 – Begreberne ’mod’, ’ledelse’ og mod i ledelse

30.06 – Modig eller magelig?

37.56 – Mod i ledelse i praksis

43.22 – Det nuværende fokus betydning i fremtiden

48.30 – Afrunding