Del

Afsnit 16 - Studieengagement

Gæster: Daniel Ken Togo Kristiansen og Helle Juul Grauballe, studerende på socialrådgiveruddannelsen, og lærerstuderende og studenterrådsformand, Tulle Hebo Wissing.

Det er forskningsmæssigt velunderbygget, at jo mere engagerede studerende er, jo større udbytte får de af deres studie og jo større er sandsynligheden for at de gennemfører den uddannelse de starter på.

Og nok så vigtigt:

Det er også velunderbygget, at studieengagement kan påvirkes af institutionens, undervisernes og de medstuderendes adfærd, forventninger og støtte undervejs i uddannelsen og de studerendes læreproces.

Men hvad påvirker egentlig de studerendes engagement mest? Hvornår føler de sig mest engagerede? Og hvad mener de studerende at uddannelsen, underviserne og de studerende kan gøre for at fremme og understøtte studieengament?

Vært er Michel Winckler.

___________

 

Hvis du ønsker at høre bestemte dele af afsnittet, er her vejledende tidskoder for afsnittet:

00.00 - Intro og præsentation af gæsterne

04.55 – Hvad er studieengagement for de studerende? 

14.20 – Hvilken betydning har det sociale liv på studiet?

18.66 – Konkrete eksempler: ”Hvornår følte du dig sidst meget engageret?”

28.13 – Engagements betydning for udbyttet af studiet

34.09 – Hvordan kan man styrke studieengagement i fremtiden?

41.05 – Afrunding

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon