Del

Afsnit 17 - Professionsfagligheden under pres

Gæster: Gitte Riis Hansen, Chefkonsulent på Center for Pædagogik på Absalon og Nikolaj Ejler, partner i rådgivningsvirksomheden Realize.

Professionsfagligheden er under pres
– hvad skal der til for at styrke den?

Lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre traditionelle velfærdsprofessioner er under pres og har været det længe. Debatten blusser konstant op i medierne, ude i de danske hjem og inde på Borgen. Hvorfor lever kvaliteten af vores velfærdsydelser ikke altid op til de forventninger, vi har til vores velfærdssamfund – og til de fagfolk, der dagligt gør, hvad de kan for at få tingene til at fungere?

De typiske omdrejningspunkter for både kritikken og løsningsforslagene er ressourcer, tid og den faglige kvalitet. Og minimumsnormeringer og øremærkede penge til kvalitetsløft på uddannelserne er blandt de politiske initiativer, der skal lette presset. 

Men spørgsmålet er, om vejen til styrket faglighed alene handler om bedre rammer og uddannelser?

Gæsterne i dette afsnit af ’Absalons Stemme’ bringer nye perspektiver på banen i debatten: Gitte Riis Hansen, chefkonsulent på Center for Pædagogik på Absalon og Nikolaj Ejler, partner i rådgivningsvirksomheden Realize. 

 

Vært er Michel Winckler.

___________

Find bogen ’Vi tror ikke - vi undersøger: Hvordan systematisk refleksion driver fagligheden frem’ her.

Lyt til podcasten ’ Faglighed og styring’ her.

___________

Hvis du ønsker at høre bestemte dele af afsnittet, er her vejledende tidskoder for afsnittet:

00.00 – Intro og præsentation af gæsterne 

07.12 – Hvad er professionsfaglighed? 

15.35 – Styring vs. rum til faglighed

21.26 – Hvordan genvindes ejerskabet over fagligheden?

31.58 – Eksempler på når praksisnær evidens skaber værdi

43.39 – Hvad skal der til for at styrke professionsfagligheden i fremtiden?

49.51 – Afrunding

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon