Del
Afsnit 18 - Jobmeddiagnose.dk

Afsnit 18 - Jobmeddiagnose.dk

Gæster: Kirstine Sandø Højland, chefkonsulent og Claus Brygger Jacobi, projekt- og vidensmedarbejder på Center for Socialt arbejde og Forvaltning.

Vidste du godt, at kun hver tredje person med en psykisk lidelse har et job eller er i beskæftigelse?

Til sammenligning er tallet for folk med langvarige fysiske helbredsproblemer, to tredjedele. Altså en markant større andel.

For mange er netop dét at have et arbejde en vigtig del af at få det bedre, men når man har en psykisk lidelse, kan vejen til beskæftigelse være svær.

Det gør det ikke nemmere, at det for de fagprofessionelle, der står klar til at hjælpe, kan være svært at få overblik og navigere i, hvilke tilbud der findes og hvad det for eksempel vil sige at have borderline, angst eller skizofreni.

For hvor der findes en del viden og information at hente for både dem med psykiske lidelser og deres pårørende, så har det faktisk skortet med stof til de fagprofessionelle.

Derfor har Professionshøjskolen Absalon udviklet Jobmeddiagnose.dk – en vidensportal til kommunale medarbejdere og ledere, der arbejder med at få personer med psykiske lidelser tættere på arbejdsmarkedet.

Vært er Michel Winckler.

___________

Besøg vidensportalen – www.jobmeddiagnose.dk

___________

Hvis du ønsker at høre bestemte dele af afsnittet, er her vejledende tidskoder for afsnittet:

00.00 – Intro og præsentation af gæsterne 

03.31 – Hvad er jobmeddiagnose.dk? 

14.02 – Baggrunden for portalen – empiri fra kommunesamarbejder

17.55 – Overraskende fund

23.12 – Hvilken viden efterspørger de fagprofessionelle? 

30.55 – Eksempel på en vellykket beskæftigelsesindsats

34.51 – Hvilken betydning kan portalen få for fagfeltet?

36.16 – Afrunding

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon