Del
Anbefaling: Læremidlernes danskfag

Anbefaling: Læremidlernes danskfag

En bog til information, refleksion... og provokation. En bog, der gør dig klogere på læremidlerne i din danskundervisning.

Læremidlernes danskfag

Redigeret af Jesper Bremholm, Anna Skyggebjerg m.fl. (Aarhus Universitetsforlag, 2017)

I bogen undersøger en gruppe forskere, hvilke bøger og portaler der primært bruges i danskundervisningen, og hvad der kendetegner dem.  

Forskerne tegner et broget billede af de læremidler, som bliver brugt. Læremidlerne er ifølge forskerne domineret af formelle færdigheder og nationale forestillinger, mens elevernes egne erfaringer og kommunikation med omverdenen sjældent bliver inddraget.

Det centrale spørgsmål er, om læremidlerne bidrager til det danskfag, vi ønsker os, og som der er behov for i et globaliseret og digitaliseret samfund.

  • Hvilke læremidler vælger du til din undervisning i dansk – og hvorfor?
  • Er der brug for at inddrage nye læremidler eller for yderligere redidaktisering af de gamle?
  • Kontakt evt. en CFU-konsulent til et fagteammøde om nye læremidler i dansk

Du kan låne bogen i CFU's informationssamling.

Se også artiklen "Læremidler til dansk er præget af kedelig træning"