Del
Bachelorpris: Måling af kvalitet i kommunal genoptræning

Bachelorpris: Måling af kvalitet i kommunal genoptræning

Fire nyuddannede fysioterapeuter fra Absalon har vundet Bachelorprisen 2021 med et spørgeskema, hvor borgere skal vurdere kvaliteten af den kommunale genoptræning.

28.000 borgere er i behandling gennem den kommunale fysioterapeutiske genoptræning hver måned. Alligevel bliver patienternes oplevelse af behandlingen ikke målt i tilstrækkeligt omfang. Det vil dette års vindere af Bachelorprisen råde bod på med et spørgeskema, som er skræddersyet til patienterne i den kommunale fysioterapi. 

Nicoline Alkærsig Madsen, Andreas McLaughlin, Grace Macaree, og Sean Hartwell  - alle uddannet på fysioterapeutuddannelsen i Roskilde - har netop vundet Danske Fysioterapeuters Bachelorpris 2021 for at udvikle et spørgeskema i deres bachelorprojekt, der kan måle brugeroplevet kvalitet i kommunal fysioterapeutiske genoptræning. Prisen er netop blevet overrakt til dimissionen på Campus Roskilde.

Hvordan oplever borgere kvalitet?

Ifølge fagbladet Fysioterapeuten er spørgeskemaet blevet udviklet på baggrund af en omfattende litteratursøgning. De fire tidligere studerende fra Campus Roskilde gennempløjede mange studier om borgeroplevet kvalitet for at stille skarpt på, hvilke fællestræk, der er i den måde, borgere anskuer kvalitet på. Resultatet blev et solidt datamateriale med 4.500 borgeres oplevelser af kvalitet fra rehabiliteringscentre rundt omkring i verden.

Fysioterapeut Sean Hartwell fortæller til Fysioterapeuten, at et godt behandlingsforløb ikke kun handler om den faglige viden, fysioterapeuter besidder. Det handler i lige så høj grad om de mennesker, de behandler. Da fysioterapeuter har pligt til at kvalitetssikre behandlingen, undrede det de daværende studerende, at der ikke er mere fokus på borgernes oplevelse. Dermed lå beslutningen om at udvikle et spørgeskema, der skal måle den borgeroplevede kvalitet af fysioterapien lige for, da bachelorprojektet skulle skrives.

Læs mere i fagbladet Fysioterapeuten, hvor de fire tidligere studerende har sendt en særlig tak til deres vejleder, lektor Liselotte Jensen og lektor Marianne Lindahl fra Professionshøjskolen Absalon samt Holbæk Kommune. Læs artiklen her