Del

Barnets første 1000 dage - Få hjælp til kompetenceudvikling

Absalon kan tilbyde opkvalificering af det pædagogiske personale i kommunale pasningstilbud. For nu har Børne og Undervisningsministeriet tildelt puljemidler til understøttelse af en tidlig indsats til små børn i udsatte positioner i forbindelse med regeringens 1000-dages program.

Ny pulje fra Børne og Undervisningsministeriet skal understøtte den vigtige tidlige indsats til de helt små børn af familier i udsatte positioner. Det skal ske gennem kompetenceudvikling af det pædagogiske personale rundt om i kommunerne. Og kommunerne har lige nu mulighed for, at få del i de 75 millioner, som Børne og undervisningsministeriet har tildelt til den tidlige forebyggende indsats rettet mod børn i 0-2 årsalderen. Det skal ske ved at acceptere tildelingen af midlerne til opkvalificering af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere.

Professionshøjskolen Absalon kan netop nu være behjælpelig med planlægning af målrettede kompetenceudviklingsforløb.

"Det pædagogiske personale har brug for ny og opdateret viden om emner som tilknytning, barnets tidlige udvikling, det tværprofessionelle samarbejde og forældresamarbejde. Derfor vil vi på Absalon gerne tilbyde vores viden og kompetencer på området, til at hjælpe med at implementere indsatsen i kommunerne," siger chefkonsulent i Center for pædagogik, Mette Høgh Stæhr.

Praksisnære undervisningsforløb

Opmærksomheden på de lokale behov betyder, at Absalon tilbyder at indgå i et samarbejde med kommunerne omkring planlægning af forløb, der passer til netop det, de efterspørger.  Professionshøjskolen har nemlig stor erfaring med lokalt tilpassede og praksisnære undervisningsforløb. 50 procent af litteraturen til kurserne til det pædagogiske personale er fastlagt fra ministeriets side, men der er stadig mulighed for lokal tilpasning.

"Vi er optagede af, at kommunerne skal opnå den væsentlige kvalitetsforbedring, som de efterspørger i forbindelse med et kompetenceløft af deres medarbejdere. En dialog omkring lokale tilpasninger er derfor noget, vi har gode erfaringer med. Hvis man vil opnå en bedre kvalitet, er det vigtigt, at viden kan omsættes til praksis. Det har vi stor erfaring med på Absalon," siger Mette Høgh Stæhr.

I forbindelse med 1000 dages programmet er der blevet udviklet et helt nyt diplommodul; ligesom der er blevet udviklet 5 dages læringsforløb for både dagplejere og pædagogiske assistenter

"Vi har meget kursusaktivitet på kurser og diplommoduler, der er bundet op på den styrkede læreplan og det her ligger umiddelbart i forlængelse af det. På kurserne kører vi splitforløb, hvor vi mellem læringsdagene afprøver værktøjer. Den del, er vi skarpe på at lave lokalt tilpassede og praksisforankrende, og vi understøtter praksisforankringen både før, under og efter kursusforløbene," siger Mette Høgh Stæhr.

Stor forbyggende effekt

Chefkonsulent på pædagoguddannelsen på Absalon, Mette Høgh Stæhr, har som fagperson set behovet for et fokus på den tidlige indsats gennem længere tid.

"Det har en stor forebyggende effekt at sætte ind så tidligt i et barns liv, fordi de grundlæggende sociale, kognitive og adfærdsmæssige kompetencer dannes her, siger chefkonsulent på pædagoguddannelsen på Absalon," Mette Høgh Stæhr.

Midlerne fra Børne og Undervisningsministeriets er allerede tildelt kommunerne, som senest d. 28.2.2020 skal tilkendegive accept af deltagelse. Forløbene skal være afsluttet med udgangen af 2022.  

Vil du vide mere?

Absalon tilbyder viden og kompetencer til at hjælpe med at implementere den kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der følger med regeringens styrkede indsats målrettet 0-2’års børn i udsatte positioner.

Kontakt

Mette Høgh Stæhr

Chefkonsulent, Center for Pædagogik

Tlf. 7248 1438

mets@pha.dk

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon