Del

Besøg fra Island og Sverige på UCSJ i Nykøbing

Pædagogstuderende skal motiveres til at arbejde mere internationalt, og det bliver de i denne uge i Nykøbing, hvor der er besøg fra Island og Sverige.

I disse dage er i alt 20 studerende og undervisere fra uddannelsesinstitutioner i Island og Sverige på besøg i Nykøbing, hvor de sammen med et hold fra pædagoguddannelsen i Nykøbing skal deltage i et kursus i den nye ”skole-fritids specialiseringen”, der skal ruste pædagoger til at arbejde i skolearbejde. Kurset afvikles under Nordplus netværket, der skal fremme ”team building” på tværs af landegrænser og skabe mere international udveksling inden for skole/fritids området. 

Kurset varer en uge, hvor alle deltager i oplæg og projektarbejder. Det er målet, at projektet skal ende med en endelig præsentation i de internationale grupper samt diplomoverrækkelse fredag. For de studerende er kurset et selvvalgt internationalt kursustilbud, og de skal i forløbet præsentere et projektoplæg.

Dygtige til det internationale
Lektor Lise Charlotte Sanders er tovholder i projektet i Nykøbing, og hun forventer, at de studerende efter forløbet vil blive dygtigere til at indgå i internationale samarbejder, hvilket er det helt store emne på kurset.
”Temaet er meget spændende lige nu, fordi skole fritids specialiseringen er et område i hastig udvikling i alle tre nationer: siger hun og tilføjer:
”Ud over det faglige udbytte får de studerende også et stort udbytte af at arbejde internationalt. Undersøgelser viser, at danske studerende ikke er særligt motiverede i forhold til at studere i udlandet, så det kan være, at denne type af kurser kan hjælpe til at give dem mere udsyn”, siger hun og fortæller, at samarbejdet vil fortsætte med lignende kurser de næste 2 år
Samarbejdet er formelt mellem Mittunversitetet Sundsvall i Sverige og Háskóli Íslands i Island samt UCSJ i Nykøbing. Team Sverige består af 5 studerende og 2 undervisere. Team Island består af 6 studerende og én underviser. Det danske team består af 5 studerende og 3 undervisere. 

Konference med Professor Kenneth J. Gergen
En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme og leder af The Taos Institute – professor Kenneth J. Gergen –…
Ingeniørstuderende søger studiejob
Kalundborg skal nu vænne sig til, at studerende på videregående uddannelser bor og studerer i byen. En vigtig del af deres ophold er økonomi og…
Nye e-bøger til udlån
Nu har du adgang til en hel række nyindkøbte e-bøger, som omfatter romaner og noveller til mellemtrinnet, udskolingen og gymnasiet.
Ernæringsstuderende hjalp kvinde på 160 kilo
Studerende fra Ernæring og Sundhed på Professionshøjskolen Absalon kan skabe store resultater i praksisfeltet. Det viste et nyligt forløb i Munkebo…
Undervisningsmaterialer til efterårets film i MSIB
Husk at hente det gratis undervisningsmateriale, hvis du har reserveret billetter til efterårets film i Med Skolen i Biografen.
Cxense Display