Del

Besøg fra Island og Sverige på UCSJ i Nykøbing

Pædagogstuderende skal motiveres til at arbejde mere internationalt, og det bliver de i denne uge i Nykøbing, hvor der er besøg fra Island og Sverige.

I disse dage er i alt 20 studerende og undervisere fra uddannelsesinstitutioner i Island og Sverige på besøg i Nykøbing, hvor de sammen med et hold fra pædagoguddannelsen i Nykøbing skal deltage i et kursus i den nye ”skole-fritids specialiseringen”, der skal ruste pædagoger til at arbejde i skolearbejde. Kurset afvikles under Nordplus netværket, der skal fremme ”team building” på tværs af landegrænser og skabe mere international udveksling inden for skole/fritids området. 

Kurset varer en uge, hvor alle deltager i oplæg og projektarbejder. Det er målet, at projektet skal ende med en endelig præsentation i de internationale grupper samt diplomoverrækkelse fredag. For de studerende er kurset et selvvalgt internationalt kursustilbud, og de skal i forløbet præsentere et projektoplæg.

Dygtige til det internationale
Lektor Lise Charlotte Sanders er tovholder i projektet i Nykøbing, og hun forventer, at de studerende efter forløbet vil blive dygtigere til at indgå i internationale samarbejder, hvilket er det helt store emne på kurset.
”Temaet er meget spændende lige nu, fordi skole fritids specialiseringen er et område i hastig udvikling i alle tre nationer: siger hun og tilføjer:
”Ud over det faglige udbytte får de studerende også et stort udbytte af at arbejde internationalt. Undersøgelser viser, at danske studerende ikke er særligt motiverede i forhold til at studere i udlandet, så det kan være, at denne type af kurser kan hjælpe til at give dem mere udsyn”, siger hun og fortæller, at samarbejdet vil fortsætte med lignende kurser de næste 2 år
Samarbejdet er formelt mellem Mittunversitetet Sundsvall i Sverige og Háskóli Íslands i Island samt UCSJ i Nykøbing. Team Sverige består af 5 studerende og 2 undervisere. Team Island består af 6 studerende og én underviser. Det danske team består af 5 studerende og 3 undervisere. 

Studerende og Søren Pind talte om tid til relationer
Tid til relationer og medmenneskelig kontakt blev omdrejningspunktet for diskussion, da Uddannelses og forskningsminister Søren Pind i dag valgte at…
Diplomforløb hjælper borgere med livstruende sygdom
Et team af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter i Solrød Kommune inddrages i år i et forløb, der skal…
Palliativt diplomforløb samlede sundhedspersonalet
Sygeplejerske Louise Bang og fysioterapeut og Rie Svensson er blevet bedre til at arbejde sammen om at hjælpe borgerne og pårørende efter et…
Absalon skal undersøge pædagogers rolle i undervisningen
Pædagoguddannelsen i Absalon står i spidsen for et projekt mellem UVM og BUPL om Pædagoger mellem skole og fritid.
Spot på billedkunst
Få rystet spindelvævene ud af undervisningsplanen med tre forskellige billedkunstkurser for lærere og pædagoger i februar, marts og april 2018.
Cxense Display