Del

500.000 kr. til forskning i digitalisering af socialt arbejde

Center for Socialt Arbejde har modtaget en bevilling på 500.000 kr. af Lauritzen Fonden. Pengene går til et pilotprojektet ’Den digitalt orienterede og kompetente socialrådgiver’. Projektet skal sætte fokus på anvendelsen af digitale medier i kommunikationen mellem socialrådgivere og unge i rådgivning og vejledning.

Projektet er et samarbejde mellem Guldborgsund kommune og Professionshøjskolen Absalon.  Projektet er forskningsforankret og har til formål at skabe grundlag for et større projekt med inddragelse af andre professionshøjskoler.

Socialisering i den digitale verden

Nye teknologier og måder at kommunikere på påvirker hele samfundet, inklusiv socialt arbejde. Ifølge projektleder lektor og ph.d. Andrey Lukyanov-Renteria kan internet og sociale platforme betragtes som nye socialiseringsarenaer, der får større indflydelse på udvikling af børn og deres interaktion, læring, dannelse og medborgerskabsforståelse.

Socialt arbejde med børn og unge har brug for relevant viden omkring den digitale verden og benytte sig af dens muligheder i forhold til kommunikation og tilgængelighed.

"Projektets særlige fokus er at opnå et indblik i de unges og rådgivernes ønsker til - og perspektiver på  - digitalt kommunikation i socialt arbejde”. 

En moderne socialrådgiver

Projektet ønsker at bidrage til, at digitalisering af socialt arbejde med udsatte unge bliver en del af grunduddannelsen- og efter- og videreuddannelse af socialrådgivere. På denne måde har projektet en ambition om at sætte fokus på digitaliseringens faglige potentiale og skabe sammenhæng mellem de unges hverdag og uddannelse af de kommende socialrådgivere.

 

FAKTA

Projektet ’Den digitalt orienterede og kompetente socialrådgiver’ gennemføres i løbet af 2019 af en gruppe forskere og undervisere fra Absalon med lektor og ph.d. Andrey Lukyanov-Renteria som projektleder og adjunkter  Michael Christensen (ph.d), Rikke Friis og Anne Ladegaard Frederiksen.

Målgruppen for projektet er overordnet socialrådgivere, der er ansat i børne- og ungeafdelingen, som har en sagsbehandlerfunktion. Den sekundære målgruppe er udsatte unge, som har en sag i kommunen. Projektet koncentrerer sig om unge i alderen 15-23 år, da de i sagsbehandlingen skal involveres direkte i egen sag, ligesom denne målgruppe er nogle af dem, for hvem den digitale verden falder mest naturligt.

Pilotprojektet er støttet med 500.000 kroner af Lauritzen Fonden og gennemføres af Professionshøjskolen Absalon og følges af en gruppe eksperter, bestående af blandt andet. Lis Hamburger, Centerchef i Guldborgsund kommune og Rasmus Balslev, formand for Region Øst i Dansk Socialrådgiverforening. Projektet tager udgangspunkt i de konkrete kommunale erfaringer med at anvende digitale platforme i dialogen mellem socialrådgiver, ung og andre relevante parter.

Læs mere på Lauritzen Fondens hjemmeside her

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display