Del
Biomanufacturing Project House i Kalundborg har fået sin bestyrelse

Biomanufacturing Project House i Kalundborg har fået sin bestyrelse

Det kommende Biomanufacturing Project House (BPH) i Kalundborg tager endnu et skridt fremad. En ny og stærk bestyrelse er kommet på plads, som skal sikre den fortsatte udvikling af Kalundborg som Skandinaviens centrum for bioteknologi.

Det er kun en måned siden, at nyheden BPH blev offentliggjort. Et projekt med en samlet bevilling på 120 mio. kr. der skal skabe rammer og indhold for et forsknings- og uddannelsesinitiativ i Kalundborg. Nu er der så kommet en stærk bestyrelse på plads. 

BPH’s nyvalgte bestyrelse, der består af erfarne repræsentanter fra danske universiteter, lokale virksomheder og Kalundborg Kommune, vil bringe både deres netværk samt deres store ekspertise indenfor biotek, procesindustri samt industri 4.0 i spil for at bidrage til initiativets succes. 

 

 

Samarbejde og anvendt forskning

Det fysiske omdrejningspunkt for initiativet er BPH, som vil blive drevet i regi af Professionshøjskolen Absalon, der i forvejen uddanner diplomingeniører i Kalundborg. Herfra vil studerende fra danske og internationale universiteter udføre anvendt forskning inden for bioproduktion, cirkulær produktion, industri 4.0 og relaterede områder i samarbejde med lokale industriaktører. Det er planen at gennemføre 75 kandidatprojekter i den første projektperiode, som løber fra 2020, hvor byggeriet påbegyndes, til 2026.

De første studerende begynder projektarbejdet i BPH i starten af 2022, men allerede nu trækker den nye bestyrelse i arbejdstøjet.

 

Engageret og kompetent bestyrelse 

Daniel Bojsen, direktør for Sundhed, Social og Engineering på Professionshøjskolen Absalon, der har det ledelsesmæssige ansvar for BPH, glæder sig over den nyetablerede bestyrelse:

”Vi er lykkedes med at samle et meget stærkt og kompetent team med de helt rigtige netværk og kompetencer til at løfte bestyrelsesansvaret for BPH. Jeg glæder mig meget til samarbejdet, og selv om vi endnu ikke har haft vores konstituerende møde, hæfter mig ved et stort engagement fra repræsentanter fra både industrien og universiteterne.”

 

Bestyrelsen for BPH, der formelt konstitueres formelt på førstkommende bestyrelsesmøde i september 2020, består af: 

 • Krist Gernaey, Professor, Institut for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet, Formand
 • John K. Pedersen, Vicedekan, Research and Innovation, Fakultet for Engineering and Science, PhD Study Director, Aalborg University
 • Lars Ditlev Mørck Ottosen, Head of Engineering, Aarhus Universitet 
 • Anna Haldrup, Head of Food Science, Københavns Universitet Kasper Hallenborg, Head of The Maersk MC-Kinney Møller Institute, Syddansk Universitet
 • Daniel Bojsen, Direktør for Sundhed,  Social og Engineering, University College Absalon
 • Claus Felby, Senior Vice President, Biotek, Novo Nordisk Foundation
 • Michael Hallgren, Produktionsdirektør, Novo Nordisk Kalundborg  A/S
 • Jesper Haugaard, Vice President, EMA operation, Novozymes
 • Sølvi Storsæter Bjørgum, CEO, Equinor Refining Denmark  A/S
 • Jan Lysgaard Thomsen, Kommunaldirektør, Kalundborg kommune
 • Leder af BPH – (skal ansættes)

 

Bestyrelsens vigtige rolle

Bestyrelsen får bl.a. ansvar for at udvælge og tildele stipendier for kandidatafhandlinger og godkende forskningsprojekter, der finder sted på BPH. Sammen med lederen fra BPH er det også bestyrelsens ansvar at udvikle og beslutte relevante strategier og politikker for BPH, der skal sikre, at projektets store potentiale forløses. Bestyrelsen vil desuden bistå lederen for BPH med at sikre initiativets succes og følge det tæt for at sikre, at det lever op til interessenternes forventninger.

Fakta om BPH

Ca. 15 projekter vil årligt være tilgængelige for de studerende, og samarbejde med bl.a. DTU, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet skal sikre en bred rekrutteringsbase. De studerende får tilbudt stipendier på 5–12 måneders ophold i Kalundborg med bolig og adgang til forskningsfaciliteterne i BPH. Samtidig bevarer de tilknytningen til den uddannelsesinstitution, hvor de er tilmeldt kandidatuddannelsen. 

En række aktører bidrager med i alt 120 mio. kr. til projektet. Novo Nordisk Fonden bevilliger 65 mio. kr. til at finansiere udstyr, personale og drift af BPH i den første projektperiode. Når de første studerende påbegynder projekter hos BPH i begyndelsen af 2022 vil de blive integreret i et lokalt studiemiljø i rivende udvikling, som allerede omfatter 300–400 studerende.

Se også: Absalon skal drive nyt biotekprojekthus i Kalundborg finansieret af Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk