Del
Campus åbner op for sygeplejerskestuderende

Campus åbner op for sygeplejerskestuderende

Absalon åbner for begrænset adgang til campus for ca. 200 sygeplejerskestuderende på 7. semester fra mandag den 20. april.

Professionshøjskolerne får nu af Uddannelses- og Forskningsministeriet lov til at åbne campus for visse aktiviteter, som vedrører 7. semesters studerende på sygeplejerske-, bioanalytiker-, jordemoder- og radiografuddannelserne. Disse uddannelser er valgt pga. den kritiske mangel på dimittender på netop de områder. Absalon uddanner sygeplejersker og bioanalytikere, men ikke jordmødre eller radiografer.

Der vil være tale om en begrænset og kontrolleret adgang i forbindelse med aktiviteter, der knytter sig til 7. semester,  primært vejledning, biblioteksadgang ifm. bacheloropgaven samt gruppeeksamen i juni måned. De 7. semesterstuderende er fra ministeriets side prioriteret ud fra det hensyn, at de studerende kan færdiggøre deres uddannelse som planlagt i sommeren 2020.

Der åbnes for følgende campus:

  • Campus Slagelse
  • Campus Nykøbing F.
  • Campus Næstved
  • Campus Roskilde