Del
Center for Neuropædagogik: Positive forandringer i hverdagen

Center for Neuropædagogik: Positive forandringer i hverdagen

Alle medarbejderne på Center for Neuropædagogik i Næstved Kommune har gennemført et diplommodul med fokus på den professionelle og tværfaglige indsats overfor beboerne på centret og deres pårørende. Det har betydet markante positive forandringer i hverdagen.

De er ikke i tvivl, når de bliver spurgt om, hvad de mener om det tværfaglige uddannelsesforløb, de har deltaget i hos Professionshøjskolen Absalon.

”Det var fedt og fyldestgørende”, siger ergoterapeut Ditte Næsby og social- og sundhedsassistent og pædagog Jeanette Carstensen næsten i kor, hvorefter Ditte fortsætter:

Det var også givende, at vi ikke blev i vores trygge rammer med kolleger vi allerede kendte, men fik mulighed for at arbejde sammen på tværs af afdelinger. Det giver nye vinkler på tingene, og bagefter er det godt, at vi alle taler samme sprog.

Ditte Næsby

Bedre hverdag

Forløbet blev tilrettelagt som et kompetencegivende uddannelsesforløb, med afsæt i det sundhedsfaglige diplommodul Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv efter erhvervet hjerneskade med fokus på kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold.
Forløbets formål var at styrke opgaveløsningen og udvikle praksis i forbindelse med arbejdet med beboere med erhvervet hjerneskade, tilknyttet centrets døgntilbud og aktivitetscentre. Dette har resulteret i en hverdag med et tættere samarbejde og mere åbenhed og accept af hinanden mellem de forskellige faggrupper.

Det har fremmet samarbejdet på kryds og tværs i husene, og vi er ikke så bange for at spørge hinanden til råds. Før var vi lidt i hver sin lille andedam. Der var ikke så meget koordinering. Vi spurgte ikke hinanden, for man skulle ikke komme og blande sig. På den måde er vi gået fra at være hver sin andedam til at være en stor fælles sø.

Jeanette Carstensen

Jeg havde ikke så stor forståelse for, hvad assistenterne kunne. Det har jeg nu. Jeg havde før nogle gange følelsen af, at jeg ikke skulle blande mig. Nu får jeg et tak, fordi jeg siger noget. Det har simpelthen ændret sig.

Ditte Næsby

Færre konflikter og mere musik

Forløbets centrale omdrejningspunkt var centrets beboere med erhvervet hjerneskade og samarbejdet med de pårørende. Det punkt har haft stor betydning for alle parter.

Vi har færre konflikter, fordi vi har fået en større forståelse for beboeren. Før handlede man sådan lidt per automatik. Nu reflekterer jeg mere over, hvorfor beboeren gør og føler, som han gør. Det hele menneske er mere tydeligt for os i dag, med den enkeltes forskelligheder og skader. Vi har en beboer, hvor konfliktniveauet er halveret, fordi de ansatte har fået nogle redskaber til at forstå konflikterne.

Jeanette Carstensen

Ditte Næsby forklarer også hvordan musik også spiller en større rolle nu. "Vi kan bruge musik i alt, hvad vi laver, og musik betyder noget og giver glæde. Vi vidste det godt, men nu har vi fået en større forståelse for det. Musik liver beboerne op, og det har også givet os større arbejdsglæde."

Tid til pårørende

Hun understreger samtidig, at der efter uddannelsesforløbet er blevet meget mere forståelse for de pårørende og deres andel i helheden og behov for, at der bliver brugt tid på dem. De er ikke bare noget påhæng til beboeren.

Vi har lært at være mere lyttende og høre på de pårørendes bekymringer. De er jo en del af sammenhængen. Jeg husker hele tiden på at se det fra deres synspunkt. Vi prøver at skabe mere tid til de pårørende og tale mere med dem.

Jeanette Carstensen

Arbejdet med forandringerne er dog ikke slut med forløbet på Professionsskolen Absalon. Fremover vil alle arbejde med at fastholde de positive forandringer for beboere, pårørende og medarbejdere. Alle centerets 42 medarbejdere har deltaget i forløbet.

Interesseret?

Her kan du læse om og tilmelde dig modulet, som forløbet til Center for Neuropædagogik byggede på

Du kan også læse mere om muligheden for et skræddersyet forløb til din/jeres arbejdsplads