Del
CFU Absalon får godkendt Erasmus+ ansøgning

CFU Absalon får godkendt Erasmus+ ansøgning

En fælles ansøgning har resulteret i ca. 380.000 kr. til efteruddannelse i udlandet for fire skoler i Region Sjælland.

CFU Absalons internationale konsulenter Marianne Hubert og Ulla Krogsgaard har i det forgangne år lavet en konsortieansøgning på vegne af 4 skoler i regionen.

Skolerne er Hvalsø Skole, Sct. Nikolaj Skole (Køge), Trekronerskolen (Roskilde) samt Lille Egede Friskole (Skælskør).

Sidste efterår inviterede CFU til et informationsmøde. De fire skoler ønskede at komme i gang med internationalisering eller udbygge deres allerede eksisterende internationale engagement.

Det er resulteret i en konsortieansøgning, som er blevet godkendt til ca. 380.000 kr. til efteruddannelse. 

Hvad er en konsortieansøgning?

CFU kan på vegne af skolerne ansøge om (mange) midler til efteruddannelse forstået som job shadowing (dvs. deltage i undervisningen på en skole i udlandet) eller et mere traditionelt kursus i udlandet.

I konsortiet arbejder man under en fælles overskrift, i dette tilfælde ’Motivation, kreativitet og læring i det interkulturelle klasseværelse’.

De enkelte skoler formulerer formålet med efteruddannelsen, og hvorledes den peger ind i den internationale strategi, som skolen allerede har eller er på vej til at udarbejde.

Konsulenterne på CFU skriver den store fælles ansøgning og er tovholder på hele projektet fra start til slut.

Resultaterne

CFU Absalons konsortieansøgning blevet godkendt til ca. 380.000 kr. til følgende efteruddannelser:

Kurser:

  • European Project Mangement (4) Firenze
  • Robotics, Stem and Education (2), Cypern
  • Entrepreneurship Education at School (2), Spanien eller Italien
  • Teaching Entrepreneurship Skills (2), Spanien eller Italien
  • Cultaral Heritage and Storytelling (3), Holland
  • A classroom with a Door to the World (1), Guadeloupe

Job shadowing-aktiviteter

  • Stem i matematik (2), Barcelona
  • Globalt medborgerskab i indskolingen (2), Catalonien
  • Motivation (2), Letland
  • Internationalt udsyn og input til undervisningen (2), Spanien

Det bliver meget spændende at følge, hvilken effekt disse mange europæiske netværk, kursus- og job shadowing-erfaringer får på den enkelte skole.

Følg med løbende, når skolernes erfaringer og udbytte offentliggøres her på hjemmesiden.

 

Marianne Hubert og Ulla Krogsgaard, internationale konsulenter, CFU Absalon