Del

De første administrationsbachelorer er nu færdiguddannede

Det første kuld af administrationsbachelorer er nu klar til arbejdsmarkedet. Første hold på 20 studerende dimitterer fra uddannelsen.

Administrationsbachelorer løser opgaver i forvaltningen af den offentlige sektor. En uddannelse som administrationsbachelor er kendetegnet ved at koble praktiske færdigheder med en dyb teoretisk forståelse for forvaltning og styring af velfærdssamfundet.
En af dem, der bliver færdige på det første hold, er Liridona Orani-Veliqi, fra Nykøbing Falster.
“Jeg har været utrolig glad for min tid på administrationsbacheloruddannelsen. Det har været en fornøjelse at starte op på det første hold”, siger Liridona, som fremhæver, at netop det at have været i uddannelsens første tid har fyldt meget.

“Vi har betrådt nye stier for andre studerende på uddannelsen, og det synes jeg har været fedt. Vi bidrager med en ny faglighed i den offentlige sektor. Som administrationsbachelorer kan vi nemlig koble et praktisk håndværk med teori om styring og udvikling i den offentlige sektor. Det er en kæmpe styrke”, slutter Liridona.

Mange af de nye dimittender har allerede fået job eller plads på en kandidat-overbygningsuddannelsen. Liridona Orani-Veliqi er en af dem, der har fået job. 1. februar starter hun i Region Sjællands centrale administration i Sorø, hvor hun skal arbejde med økonomi- og projektstyring. I starten skal hun arbejde på et projekt med tilknytning til sygehuset i Nykøbing Falster.

Og netop sygehuset i Nykøbing Falster kender Liridona godt.  I sin praktik - som er en del af uddannelsen - var Liridona i fire måneders praktikforløb i afdelingen for økonomi og planlægning på sygehuset. 

At flere af dimittenderne allerede har sikret sig et job glæder naturligvis uddannelsesleder Mirjam Gork-Jensen.

“Vores ambition fra starten af, har jo netop været at gøre dem jobparate. Vi har arbejdet benhårdt på at skabe en uddannelse, hvor de studerende både får et stærkt teoretisk grundlag og samtidig opøver relevante handlekompetencer, vi er derfor glade for at det offentlige arbejdsmarkedet allerede har taget godt imod dem”, siger Mirjam.

Om uddannelsen
Uddannelsen tages på University College Sjælland i Næstved
Der er godt 300 studerende indskrevet på uddannelsen
Opstart af hold: September og februar
Det tager 3½ år at tage en professionsbacheloruddannelse i offentlig administration
Uddannelsens fagområder dækker blandt andet; politik og samfund, økonomi, jura, samfundsvidenskabelig metode, projektstyring, kommunikation samt udvikling og innovation
Efter 2,5 års studie er den studerende i fire måneders praktikforløb
Uddannelsen kvalificerer den studerende til at varetage opgaver typisk i kommuner, region og stat men også private organisationer 

Læs mere her

Diplomforløb hjælper borgere med livstruende sygdom
Et team af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter i Solrød Kommune inddrages i år i et forløb, der skal…
Palliativt diplomforløb samlede sundhedspersonalet
Sygeplejerske Louise Bang og fysioterapeut og Rie Svensson er blevet bedre til at arbejde sammen om at hjælpe borgerne og pårørende efter et…
Absalon skal undersøge pædagogers rolle i undervisningen
Pædagoguddannelsen i Absalon står i spidsen for et projekt mellem UVM og BUPL om Pædagoger mellem skole og fritid.
Spot på billedkunst
Få rystet spindelvævene ud af undervisningsplanen med tre forskellige billedkunstkurser for lærere og pædagoger i februar, marts og april 2018.
Fra alle os til alle jer!
PLC-konsulent Rikke Egeberg sender en hilsen fra Udlånssamlingen og fortæller om CFU's december-overraskelse.
Cxense Display