Del
Debat - Indfør teknologiforståelse som obligatorisk fag i folkeskolen

Debat - Indfør teknologiforståelse som obligatorisk fag i folkeskolen

I et debatindlæg opfordrer Absalon, Københavns Professionshøjskole og VIA til, at teknologiforståelse bliver et fag i folkeskolen

I Danmark vi er vi gode til at tage nye teknologier til os. Under Covid-19 har det fx været imponerende at se hvordan børn, lærere, skoler og forældre på kort tid kunne få en ny hverdag til at fungere med Teams, Zoom og andre platforme. Samtidig har Covid-19 tvunget os ud i nye overvejelser om, hvordan teknologierne påvirker børnenes hverdag og trivsel, vores eget arbejdsliv, og vores mulighed for at være sammen som mennesker.

 

De digitale teknologier er alle steder. De gennemsyrer familier og det sociale liv. De omformer vores demokrati og demokratiske samtale. De forandrer de samfundsbærende institutioner og den måde vi som borgere indgår i det offentlige system. Og de har gjort deres indtog i alle typer af erhverv.

 

Derfor er det nødvendigt, at vores børn klædes på til at kunne forstå og håndtere teknologierne - både i deres nuværende børneliv og i det samfund, de skal overtage som voksne.

 

TikTok ikke nok

 

Det er fx ikke nok, at børnene kan bruge det sociale medie TikTok. Eller at vi andre kan tilgå services via NemID. Som privatpersoner og som samfund må og skal vi opbygge en faglig forståelse for at udnytte potentialer, mens vi undgår faldgruber. Vores børn skal understøttes i at bruge sociale medier kreativt og til at opbygge positive fællesskaber. Og de skal hjælpes til ikke at føle sig forpligtet på altid at være online og at undgå digital mobning og eksklusion, som er stigende under Covid-19.

 

Det er vores fælles ansvar at skabe et samfund, hvor der er et sundt samspil mellem mennesker, data og algoritmer, så vi ikke burer os inde bag manipulerede informationsstrømme, mister forbindelsen til egne data, eller står uden indsigt og indflydelse over fx kunstig intelligens. Det er ikke en opgave vi kan efterlade hos Digitaliseringsstyrelsen eller nogle få it-eksperter. Det handler helt fundamentalt om at styrke alle børn og unges muligheder i livet og at mindske ulighed.

 

Kort fortalt: Vores børn mærker allerede nu konsekvenserne af et digitaliseret samfund. Derfor er det helt centralt for folkeskolens formål og dannelsesopgave, at alle børn skal have grundlæggende forståelse og handleevne i forhold til teknologierne, der omgiver os. En forståelse der tager udgangspunkt i det gode børneliv, men også danner grundlag for et senere voksenliv. Derfor skal teknologiforståelse indføres som obligatorisk fag i folkeskolen.

 

Elever skal være mere aktive, kritiske og demokratiske

 

Teknologiforståelse skal danne og uddanne eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere. Børnene skal skabe ”med hænderne” i samme åndedrag som de analyserer ”med hovederne” – de skal konstruere og de skal kritisere.

En ny faglighed kræver tid, omtanke og ressourcer. Ikke mindst fordi der er tale om en helt ny måde at arbejde med ”kloge hænder” i forhold til digitale teknologier. Derfor kommer vi allerede nu med en klar anbefaling om, at der afsættes midler på den kommende finanslov for 2021 til at styrke den igangværende kapacitetsopbygning og at regeringen i dialog med folketingets partier og uddannelsesaktørerne på området forbereder en samlet plan for fagets indførsel og forskningsunderstøttelse over en periode på fx 10 år.

 

Den endelige evaluering af forsøgsfaget i folkeskolen forventes færdig næste år og vil indeholde vigtig viden. Men det er allerede muligt at koble erfaringer fra folkeskolen med viden fra læreruddannelsen, tidligere forsøg på at indføre nye fag samt internationale erfaringer. Her peger alle pile på, at det er klogt at sigte mod en fagmodel, der både sikrer dybde og bredde i form af et selvstændig fag kombineret med teknologiforståelse integreret i udvalgte af de eksisterende fag.

Denne fagmodel er ambitiøs. Men det er det, der skal til for at løfte en vigtig del skolens dannelsesopgave. Professionshøjskolerne er klar til at tage handsken op.

 

Hør hvad lærerstuderende Karina Romme Larsen fra Campus Vordingborg siger om teknologiforståelse i folkeskolen.

 

Debatindlæg bragt i Jyllandsposten 2. december skrevet af Jakob Harder, dekan ved Københavns Professionshøjskole, Sami Stephan Boutaiba, direktør ved Professionshøjskolen Absalon og Bjarne Grøn, digitaliseringsdirektør ved VIA University College