Del
Deltag i projektet 'Distance Learning through Play'

Deltag i projektet 'Distance Learning through Play'

Vi søger ca. 50 lærere til at afprøve blendede undervisningsformater i et nyt CFU Danmark-projekt.

Invitation til deltagelse i projekt Distance Learning through Play

CFU Danmark er i gang med et projekt, der samler erfaringer fra den virtuelle undervisning, der foregik under skole nedlukningen med henblik på at opsamle eksisterende og udvikle nye undervisningsformater, der understøtter en kreativ, engagerende og motiverende undervisning, - her under med særligt blik på blendede formater.

Vigtigheden i hurtigt at kunne omstille undervisningen til virtuel undervisning er jo et vilkår, vi alle kommer til at leve med i et stykke tid, og projektets sigte er blandt andet at den undervisning, der foregår virtuelt, også rummer fokus på vigtige elementer som fællesskab, kreativitet og motivation.

Lige nu sidder CFU-konsulenter og udvikler nye undervisningsforløb, der medtænker disse elementer. Undervisningsforløbene skal danne grundlag for en række kurser, og det er i denne forbindelse vi henvender os til dig.

Vi afprøver nemlig et nyt onlinekursusformat, hvor vi har brug for ca. 50 lærere, der skal afprøve og være medskabere af det nye format.

Erfaringerne fra første afprøvning bruges i videreudviklingen af projektets efteruddannelsesforløb, der vil foregå i foråret 2021 og vil blive et gratis tilbud til alle kommuner i landet.

Projektet er støttet af Lego Fonden.

Deltag i projektet 'Distance Learning through Play'

Deltagerprofil

Lærere på skoler der er nysgerrige på at afprøve nye tilgange til læring med fokus på at skabe kreativ, engagerende og motiverende undervisning og på at undersøge hvilke potentialer, der ligger i forskellige blendede formater.

Det får man som skole

  • Gratis efteruddannelse af personale.
  • Muligheder for at afprøve nye digitale blended undervisningsmetoder.

Det får man som lærer

  • Nye metoder, ny viden og idéer til brug i undervisningen
  • Deltagelse i community med andre lærere
  • Mulighed for at påvirke fremtidige eftervidereuddannelsesformater

Krav til deltagerne

  • De skal kunne deltage enten tirsdage eller torsdage kl. 14-16 i uge 46, 47, 49 og 51.
  • De skal kunne afprøve mindre elementer i egen undervisningen mellem kursusdagene.
  • De skal have tid til at forberede sig til de enkelte sessioner på community
  • De skal have lyst til at give feedback på kursusformatet, når forløbet er gennemført.