Del

Den offentlige sektor styres mere og mere gennem projekter

Velfærdsprojekter får ofte input fra mange forskellige parter, og det kan skabe uklarhed i projektet. Bliv bedre klædt på til at arbejde med og lede projekter.

“Der sker hele tiden forandringer i organiseringen af den offentlige sektor. En stor forandring er, at mere og mere af den offentlige service skal produceres og leveres i projekter. Man kan kalde det for velfærdsprojekter.” Sådan lyder det fra lektor Torben Kastrup, der underviser i forvaltning og administration på Absalon.

Det kan være både politikere, politiske institutioner og organisationer, der formulerer målsætning og ressourcer for et projekt. “Når et projekt i den offentlige sektor designes, vil der ofte være tale om et kompromis, som skaber uklarhed i mål og midler for projektet - og det gør ikke livet nemmere for projektledere eller medarbejdere," fortæller Torben Kastrup.

Borgerne skal inddrages

En vigtig del af projektarbejdet i den offentlige sektor er at inddrage brugerne. Torben Kastrup uddyber: “Projekter handler ofte om at “flytte mennesker”, og inddragelse af brugerne er vigtigt i alle projekter. I offentlige projekter er inddragelse af borgernes synspunkter slet ikke til at komme udenom. Et godt velfærdsprojekt tager aktivt hånd om denne nødvendige borgerinddragelse."

Netop inddragelse og aktivering får man som projektejer ikke med et projekt, der er specifikt og stramt beskrevet. Skal interessenterne forpligte sig på et projekt, skal der være mulighed for, at de kan sætte deres aftryk. “Hvis et velfærdsprojekt skal lykkes, skal både medarbejdere og de berørte borgere inddrages og aktiveres i forhold til projektets målsætning,” afslutter Torben Kastrup.

Skræddersyet kompetenceudvikling om projektledelse

Professionshøjskolen Absalon tilbyder projektledere og medarbejdere at blive klædt bedre på til at navigere i den offentlige projektkultur. Vi udbyder projektledermoduler på akademi- og diplomniveau, og vi skræddersyr praksisnær kompetenceudvikling om projektarbejde til administrative og akademiske medarbejdere og ledere i kommune, stat eller region. Forløbet kan derfor være formel kompetencegivende uddannelse, der giver deltagerne ECTS-point på en akademi- eller diplomuddannelse, eller det kan være et kortere udviklingsforløb i en organisation. 

Læs mere om akademiuddannelse - modul om projektkoordinering.

Kontakt konsulent Ditte Vestergaard for at høre nærmere om et skræddersyet forløb til din organisation: 
Email: dive@pha.dk 
Tlf.: 7248 2226

Cxense Display