Del
Digital generation mangler kompetencer

Digital generation mangler kompetencer

Læs Eva Petropouleas Christensens artikel om ICILS-rapporten og om, hvorfor de digitalt indfødte måske ikke er så digitale endda.

Forleden stødte jeg på dette billede på Facebook, som – udover uundgåeligt at fremkalde et smil – også fik mig til at reflektere over billedets præmis, nemlig at børn i dag er digitalt indfødte. 

Den opfattelse er både vidt udbredt og ofte gentaget – og den er forkert!

For vel er det da rigtigt, at børn i dag håndterer tablets, smartphones m.m. i ét væk og med en overlegenhed, der er misundelsesværdig for store dele af den voksne generation, men det er også et faktum, at rigtig mange af de unge superbrugere ikke aner, hvad der egentlig foregår bag brugerfladen. De kaldes – måske med rette – generation Swipe, og faktisk er der også en del, der tyder på, at de ej heller er så dygtige på brugerniveau, som vi måske bilder os ind. 

Ifølge ICILS 2013, som blev offentliggjort 20. november 2014, er Danmark helt i front både på hjemmefronten og i skolen – stort set alle har adgang til internet, computer og forskellige devices – og danske lærere er i øvrigt blandt de mest it-parate. Faktisk er vi en "vældigt teknologibegejstret nation". Alligevel halter vi bagefter på væsentlige områder, når vi sammenligner os med andre lande:

»Den simple forestilling om, at de unge bare kan it og er digitale indfødte, fremgår ikke af resultaterne i ICILS. Eleverne er ikke super dygtige digitale indfødte. Man snakker så meget om de produktive elever. Men det bliver udfordret i undersøgelsen. Eleverne bruger kontorprogrammer, mens de sjældent eller aldrig bruger mere avancerede programmer. Og der er nærmest ingen, der kan programmere.« 
Jeppe Bundsgaard, Asterisk 72: "Digitale elever er knap så indfødte."

Og det er ikke bare typen af de programmer, der bruges, og elevernes generelle mangel på erfaring med programmering, som rapporten ser som problematisk. Det gælder også niveauet på de digitale produkter, som de danske elever så rent faktisk udarbejder:

»Langt den største gruppe af eleverne kan forholdsvis simple tekniske ting og lave digitale produkter, men det er ikke specielt kompetente produkter (…)«
Jeppe Bundsgaard, Asterisk 72: "Digitale elever er knap så indfødte."

Ifølge ICILS bruger de f.eks. ganske enkelt ikke de mange redskaber, de har til rådighed, og kun meget få af dem er i øvrigt opmærksomme på kildekritik, kommercielle sammenhænge, ophavsret og intellektuelle rettigheder, når de søger på og anvender information fra nettet.

Samtidig er de danske elever blandt de hyppigste brugere af sociale medier, men samtidig meget lavt repræsenterede, når det kommer til indholdstung udveksling.

I det hele taget er ICILS-rapporten interessant læsning, som med sine 200 siders analyse meget grundigt gennemgår, hvad de danske elever mestrer, og hvor der er behov for at sætte ind i forhold til arbejdet med it i skolen. 

Den fulde rapport og de oplæg, der blev holdt i anledning af offentliggørelsen kan ses på Aarhus Universitets hjemmeside

Har du og dit fagteam brug for inspiration og sparring om digitale kompetencer? Kontakt pædagogisk konsulent Eva Petropouleas Christensen på evch@pha.dk eller tlf. 7248 1962. 

---

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) er en international komparativ undersøgelse, gennemført af den internationale forskningssammenslutning The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). 

ICILS undersøger elever fra de deltagende landes computer- og informationskompetence ud fra en lang række parametre og søger at forstå, hvordan denne kompetence udvikles.

På verdensplan er der undersøgt 60.000 elevers kompetencer, fordelt på 3.300 skoler og 21 lande. 

I Danmark deltog knap 1.800 8. klasses-elever fordelt på 110 skoler.