Del

Erfaringer fra Brush up kursus

Center for sygepleje har udviklet et Brush up kursus til kliniske vejledere, og i foråret 2019 blev det gennemført for første gang. Deltagerne blev udfordret i egne arbejdsgange, fik nye redskaber med hjem og fik mulighed for erfaringsudveksling med andre erfarne vejledere.

To af deltagerne på kurset var Stine Søderberg og Bettina Skaarup, sygeplejersker og kliniske vejledere i Lolland Kommune.

De har begge været kliniske vejledere i cirka 20 år og har i et stykke tid efterlyst et brush up kursus.

”Der sker rigtig meget med sygeplejerskeuddannelsen. Da jeg blev uddannet klinisk vejleder, var det meget firkantet, hvordan og hvorledes man håndterede det at have studerende. Nu er der kommet en helt masse nye redskaber, og jeg var nysgerrig på, hvordan jeg hjælper mine studerende bedst muligt,” siger Bettina Skaarup om årsagen til, at hun valgte at deltage i kurset.

Rygsækken fuld af nye redskaber

Formålet med kurset er, at deltagerne får ideer til værktøjer i relation til vejledning, læring, pædagogik og didaktik. Det har de to deltagere i høj grad fået.

”Jeg tager særligt den ”bevidste” brug af spørgeteknikker med mig - og hvem det er, der skal komme med svarene,” fortæller Stine Søderberg og fremhæver også muligheden for erfaringsudveksling med andre kliniske vejledere:

 ”Alle de erfaringer vi havde med os, og muligheden for erfaringsudveksling, skal man ikke underkende. Det betyder rigtig meget. Vi var blandet på tværs af primær og sekundær sektor, og det giver rigtig godt.”

Som klinisk vejleder kan man også stå med studerende, der er svære at arbejde med, og også her har Bettina Skaarup fået gode input:

”Jeg har fået nogle nye måder at spørge om tingene på og nogle ideer til, hvordan jeg kan gribe det an – også med nogle af de studerende, som er rigtig svære at arbejde med. Jeg har fået nogle gode redskaber, som kan hjælpe mig. ”

Afvekslende undervisning

Kursisterne er erfarne kliniske vejledere og for fleres vedkommende, er det mange år siden, de har været på skolebænken. Derfor synes Bettina Skaarup, at det har været vigtigt, at undervisningen har været afvekslende.

 ”Undervisningen har været meget afvekslende, særligt på undervisningsdag 2. Der var der gruppearbejde, så var vi ude og gå, hvor vi så havde dialog, mens vi bevægede os, og så var vi ved tavlen og høre lidt. Så man blev hele tiden fanget, fordi man skulle gøre noget nyt. Og det synes jeg var rigtig rart. Vi er jo ikke vant til at sidde på skolebænken. Det blev levende ved, at vi selv ligesom skulle agere i det.”

Stine Søderberg fremhæver at relationen til egen praksis også har været rigtig vigtig.

”Der har hele vejen igennem været taget udgangspunkt i helt konkrete dagligdags situationer. Vi har alle sammen haft mulighed for at sidde med egne små cases inde i hovedet, for eksempel i forhold til kommunikation, eller hvor den studerende var et sted og vejlederen var et andet sted.”

Kurset består af tre undervisningsdage: en dag om ugen i tre uger. Netop denne model har ifølge Bettina Skaarup været rigtig god.

”Jeg synes, at det er overskueligt, at det er de tre gange, man er afsted. Det er godt, at det ikke er et komprimeret forløb, hvor man for eksempel er afsted en hel uge. Det er godt, at det er en gang om ugen, fordi så kan du stadig komme tilbage og prøve lidt af, og man kan lige få vendt nogle ting. Det synes jeg har været rigtig rart.”

Både Stine Søderberg og Bettina Skaarup tager konkrete redskaber med sig, som de vil bruge med det samme og samtidig en rygsæk fyldt med metoder og litteratur, som kan bruges.

”Selvfølgelig ligger der en masse lærdom, som jeg kan trække op at rygsækken. Vi lærte enormt meget på enorm kort tid,” siger Bettina Skaarup.

Læs mere om brush up kurset for kliniske vejledere

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon