Del

Et praksisnært internat er en god og intensiv start på en lederuddannelse

På modulet ’Det personlige lederskab og forandring’ foregår undervisningen de første to dage på internat. Det kickstarter lederuddannelsen og den faglige fordybelse og øger læringsudbyttet.

Det første modul på Diplomuddannelsen i Ledelse på Professionshøjskolen Absalon afvikles som et internat. Og det er der en god grund til. 

Et internat øger læringsudbyttet og giver et godt afsæt til resten af uddannelsen, fortæller en tidligere studerende på modulet Dorthe Danekilde, der er sygeplejerske på Slagelse Sygehus

Overnatningsmuligheden gjorde, at familie, indkøb og andre ting ikke har været en stressfaktor. Derfor har man brugt mere tid på at lære sin studiegruppe at kende og mere tid på at snakke og reflektere over ting sammen

 

Konkrete værktøjer til refleksion over egen ledelsespraksis

På internatet får de studerende tid til og mulighed for at reflektere og drøfte teorier og problemstillinger fra praksis med andre studerende på Diplomuddannelsen i ledelse. Det giver nye perspektiver på deres hverdag.

Jeg kom til at møde nogle spændende mennesker, som jeg kunne sparre med om oplevelser fra dagligdagen. De har måske provokeret mig til at sætte tingene i et andet perspektiv, og jeg har fået en masse nye ting at reflektere over

 Bo Kondrup, Guldborgssund Kommune.

Fra teori til praksis

På internatet holdt Peter Hasle, Professor ved Aalborg Universitet, oplæg med udgangspunkt i hans bog ’Ledelse af kerneopgaven’. Det oplæg gav studerende Stine Larsen, souschef i en børnehave i Lolland Kommune en dybere forståelse for teorien om kerneopgaven og gjorde, at hun nemmere kunne relatere den til praksis:

Det var godt med et oplæg. Teksten var lidt svær at læse, men da Peter Hasle kom og satte nogle andre ord på, var det bestemt noget nemmere. Det satte refleksioner i gang set i forhold til min praksis, og jeg fik snakket med andre om, hvordan de arbejder med kerneopgaven, siger Stine Larsen, der er pædagog og souschef i en børnehave i Lolland Kommune. 

 

Egne evner som leder

Flere deltagere på internatet er nye i rollen som leder, og for dem er det godt at få sat ord og begreber på deres nye rolle i organisationen.

Jeg synes, at modulet var interessant, fordi det handler meget om min rolle, og den er jeg stadigvæk ved at finde på min arbejdsplads. Jeg vil gerne kunne stå stærkere kommunikativt. Og måske få noget mere forståelse for, hvordan jeg får autoritet som leder. Jeg er gået fra at have været en del af kollegateamet, hvor jeg bare var en ganske almindelig pædagog, til nu at have fået en anden rolle

Stine Larsen, souschef i en børnehave

Vil du også videreuddanne dig?

Læs mere om første modul på Diplomuddannelsen i Ledelse, ’Det personlige lederskab og forandring’ , hvor de første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat. Efterfølgende tages resten af uddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon i Holbæk, Næstved, Roskilde eller Slagelse. Næste studiestart er den 22. januar eller 20. august 2019

Du kan også vælge at tage modulet i en komprimeret udgave på et turbohold. På Turboholdet afvikles undervisningen over to internater á tre dage hver på Hotel Comwell Køge Strand. Næste studiestart er den 29. januar 2019


Læs mere om modulet "Det personlige lederskab og forandring" og tilmeld dig her 

Foto: Laila Versemann

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon