Del

Finansordfører besøgte Campus Næstved

Der er stor efterspørgsel på sundhedspersonale, og der er langt fra nok, der uddanner sig inden for området. Finansordfører René Christensen (DF) havde inviteret sig selv på besøg på Campus Næstved for at få inputs til, hvordan problemet kan løses.

Sundhedspersonale og særligt sygeplejersker er i høj kurs, men der er for få af dem. Hvordan får vi vendt den udvikling så flere bliver uddannet indenfor sundhedsvæsnet, og 

hvordan får vi dimittenderne til at blive i regionen? 

Den 25. februar havde finansordfører René Christensen (DF) inviteret sig selv på besøg på Absalons Campus Næstved for at blive klogere på ovenstående spørgsmål. 

”Vi har nogle særlige udfordringer her i Region Sjælland. Vi mangler simpelthen flere hænder derude, det gælder især sygeplejersker”, sagde René Christensen i sit oplæg til de studerende og ansatte, der tog imod.

”Hvad skal der til for, at I kan uddanne flere? Hvordan kan vi i folketinget hjælpe jer med at gøre det bedre? Det vil jeg gerne have jeres inputs til”. 

Efterspurgt ressource

Berit Hvalsøe, der er centerchef for Ernæring og Rehabilitering og campuschef i Næstved, bød velkommen og introducerede Campus Næstved. Hun fortalte om de styrker, der er ved at være et lille campus og understregede den positive betydning af det stærke lokale tilhørsforhold, som campus har. Hun fortalte også om udfordringerne med at etablere et aktivt og attraktivt studiemiljø, når en del af de studerende er tilrejsende.

”De kommende sundhedsprofessionelle er en enormt efterspurgt ressource. Vi udfordrer derfor også os selv næsten dagligt i forhold til, hvordan bliver vi endnu bedre til at fastholde de studerende her i regionen, så de på sigt også kan løfte de sundhedsudfordringer som borgerne i region Sjælland har behov for”, sagde Berit Hvalsøe.  

Tid til refleksion

Efter nogle af Absalons studerende havde fortalt om studielivet og de udfordringer, det kan indebære, blev finansordføreren vist rundt på skolen. René Christensen besøgte bl.a. sygeplejerskernes skills-lab, hvor der arbejdes med dukker i menneskestørrelse, ligesom han prøvede et af de mikroskoper, som bioanalytikerne arbejder med i deres dagligdag. 

Som afrunding på sit besøg talte René Christensen bl.a. med sygeplejerskestuderende om, hvordan de forestiller sig, at vi kan få flere til at uddanne sig. Her faldt snakken bl.a. på bedre tid til refleksion, skarpere krav til praktikstederne, og vigtigheden af at kvaliteten kan bibeholdes, selvom ressourcerne bliver færre. 

”Det var et uformelt dialogmøde, hvor jeg har fået en masse inputs, jeg kan tage med i mit videre arbejde. Jeg har været glad for at tale med de studerende. Det er altid godt at høre, hvordan det er herude på den anden side af Christiansborgs mure”, sagde finansordføreren inden han tog direkte i fængsel på Falster – dog bare på besøg, forsikrede han.

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display