Del
Flygtningebørn savner kontakt til Danmark

Flygtningebørn savner kontakt til Danmark

Flygtningebørn har rigtigt svært ved at ”få taget hul” på Danmark og føle sig som en del af samfundet. De omgås mest andre flygtninge og har svært ved at få en venskabsfamilie. Sådan lyder nogle af problematikkerne i et nyt forskningsprojekt, som var i centrum på et symposium i Roskilde onsdag den 15.

Hvordan giver man flygtningebørn en bedre start på livet i Danmark? Det var et af hovedspørgsmålene, da  forskere, undervisere og medarbejdere fra praksis onsdag den 15. marts mødtes på UCSJ i Roskilde for at diskutere resultaterne af et forskningsprojekt, som forskere fra UCC og UCSJ  har gennemført i samarbejde med Røde Kors og Roskilde Kommune. Feltarbejdet har især foregået i  Roskilde Kommune i to bosteder for unge uledsagede flygtninge.

Afdække trivsel
I projektet har det været centralt at undersøge uledsagede flygtningebørns hverdagsliv samt afdække, hvordan de trives, og hvilke faktorer, der afgør deres trivsel og muligheder i Danmark. I den sammenhæng har der bl.a. været gennemført observationsstudier, interviews samt gennemført et fremtidsværksted, hvor drømme og udfordringer er kommet i fokus. 

Og her har det vist sig, at det bestemt ikke er let at få hul på livet i Danmark, fortæller Lars Christian Aagerup, der arbejder med projektet i UCSJ og er lektor på pædagoguddannelsen i Slagelse.

”På trods af gode hensigter fra pædagoger, sprogskoler, kommune, Røde Kors og andre aktører er det ekstremt svært at få hul på Danmark. Vi kan se, at flygtningebørnene går sammen med andre flygtninge. Både hvor de bor, og hvor de går i skole. De har svært ved at lære jævnaldrende danskere at kende, og selv om de er i arbejde og i praktik, så er de mest i kontakt med andre, der kun taler deres modersmål, og de har svært ved rigtigt at komme ind under huden på det danske. Det er faktisk også rigtigt svært at finde kontaktfamilier. De vil gerne have en dansk venskabsfamilie, men det er svært at få en”. 

Forskningsfokus
Lars Christian Aagerup fortæller, at et fokus i projektet også har været at give kommunen nyt input i samarbejde med forskere. 
”Det har været et delformål i projektet at undersøge, hvad en kommune kan få ud af at samarbejde med forskere, og her er konklusionen positiv. For praksisfeltet er det altid interessant at forskere udefra kaster et blik på arbejdet og hjælper til at skabe bedre resultater ved at stille nye spørgsmål, der ikke kun handler om, hvordan vi administrerer og samarbejder, men også hvordan forskellige kulturer påvirker vores måde at håndtere og opfatte tingene på”, siger Lars Christian Aagerup, der på symposiet fik godt input fra de fremmødte, der blandt andet kom fra forskerne selv (UCC og UCSJ) samt læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, socialrådgiveruddannelsen - samt også Roskilde Kommune og Røde Kors - der hver især også fik nyt input med hjem til det konkrete arbejde. 

Nye tiltag
Efter forløbet i plenum blev deltagerne delt op i workshops, der blandt andet havde til formål at komme med forslag til, hvordan man kan forbedre den nuværende måde at arbejde på, fortæller Lars Christian Aagerup:
”Som på mange andre områder i det offentlige handler det her om at blive bedre til at arbejde sammen og beslutte, hvem der har ansvaret for at den enkelte flygtning oplever en sammenhæng i de tiltag, der foregår fra flygtningecenteret, kommunen, uddannelsesinstitutioner og andre aktører, der er omkring integrationsarbejdet”, siger han.
Projektet er endeligt færdigt inden sommerferien, hvorefter den endelige rapport og en afsluttende forskningsartikel kan fås ved henvendelse til Lars Christian Aagerup. Projektet udvikler også undervisningsmateriale til professioneuddannelserne.

Projektet er støttet af Velux-fonden veluxfoundations.dk/da

UCSJ, flygtninge og integration
UCSJ uddanner, videreuddanner, rådgiver og forsker i en lang række sammenhænge på integrationsområdet.
Læs mere om UCSJ's arbejde her 

Yderligere information Lars Christian Aagerup lca@pha.dk 72483183