Del

Første dag for spritnye specialsygeplejersker

19 sygeplejersker sad den 10. december bænket på Campus Næstved som de allerførste af deres slags: Specialsygeplejersker i borgernær sygepleje. Med et stigende antal ældre med komplekse og kroniske lidelser, der skal behandles ambulant eller i eget hjem, er der et stort og stigende behov for den nye slags sygeplejerske i kommunerne.

Uddannelsesleder Anne Bondesen er spændt på at byde de 19 sygeplejersker velkommen på deres første studiedag i lokalerne på Campus Næstved. Specialuddannelsen har været længe ventet og er en del af et kompetenceløft af sygeplejersker i det nære sundhedsvæsen og er udviklet i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Danske Professionshøjskoler, Dansk Sygeplejeråd, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation samt repræsentanter fra udvalgte kommuner. Nu er dagen kommet, hvor de studerende er mødt op på campus, og Anne Bondesen er glad for at byde dem velkommen:


Specialsygeplejerskerne i borgernær sygepleje er superrelevante og er et svar på de kompetencekrav, der stilles i det nære sundhedsvæsen


”Den virkelighed, sygeplejerskerne allerede kender fra kommunerne, er at patienter i dag i stigende grad bliver behandlet i eget hjem. Sygeplejerskerne i kommunerne skal kunne vurdere og behandle borgere med mere og mere komplekse sygdomme. Det kræver stor faglig kompetence, men også en høj grad af selvstændighed i sygeplejerskernes kliniske beslutninger. Vi skal give dem redskaber og værktøj til at løse den opgave”. 

”Et meget væsentligt element er, at uddannelsen er tilrettelagt i et tæt samarbejde med praksis og dermed rettes mod de helt aktuelle problemstillinger, sygeplejerskerne oplever i deres daglige praksis”, forklarer Anne Bondesen.


Jeg har fundet min hylde

Én af de spritnye studerende er Sofie Rosentoft, som er udekørende sygeplejerske i Roskilde kommune. Hun har arbejdet i tre et halvt år i Roskilde kommune og før det to år på mave-tarmkirurgisk afdeling på Holbæk sygehus samt tre år på nefrologisk afdeling på Roskilde sygehus. Sofie vil gerne tage specialuddannelsen, fordi hun gerne vil udvikle sig inden for sit fag og blive en dygtigere hjemmesygeplejerske.

”Nu har jeg arbejdet i kommunen i tre år og kan mærke, at det er her, jeg hører til. Jeg har fundet min hylde inden for sygeplejefaget og ser mange spændende udfordringer i mit nuværende arbejde”. 

Som udekørende sygeplejerske møder man mange forskellige borgere, herunder mange kronikere i komplekse forløb, fortæller Sofie Rosentoft, som er glad for sin stilling i Roskilde kommune.

”Der er flere borgerforløb hvor jeg tænker, at vi kan løfte opgaven bedre med en god tværfaglig kommunikation samt forebygge funktionstab og indlæggelse. Det håber jeg at blive meget klogere på igennem uddannelsen”, siger Sofie.

Sofie Rosentoft har selv oplevet udfordringerne mellem sektorerne i sin hverdag og er meget enig i, at det er nødvendigt med fokus på at skabe en god sammenhæng mellem egen læge, sygehus og kommunen.

 

Fra intensiv til borgernær sygepleje

Charlotte Herup Kokborg er udekørende sygeplejerske i Næstved Nord, hvor hun har været 1 år. Forinden har Charlotte været intensivsygeplejerske i 8 år på både Næstved sygehus og Hvidovre hospital. Hun blev prikket af sin leder til at tage specialuddannelsen i borgernær sygepleje, fordi hun skal være specialansvarlig med ansvar for at kompetenceudvikle og stå for kvaliteten i behandlingen. Charlotte vil på sigt gerne læse en kandidat i klinisk sygepleje og ser specialuddannelsen som en godt skridt på vejen til kandidatuddannelsen.  Hun håber med specialuddannelsen at få redskaber til at håndtere svære borgerforløb og skabe bedre forløb med en øget tværfaglig kontakt.

”Vi skal i løbet af uddannelsen have en selvvalgt studiedag. Jeg vil vælge at besøge visitationen i kommunen samt de udskrivende afdelinger, fordi jeg gerne vil se, hvordan et udskrivningsforløb foregår helt konkret. Jeg har selv oplevet flere udfordringer i forbindelse med udskrivninger og vil gerne være med til at forbedre netop dér”, fortæller hun.

  

FAKTA

Tal fra WHO viser, at antallet af hospitalssenge i Danmark er faldet fra otte per 1.000 indbygger i 1970 til tre i 2014 – og med en fortsat nedadgående kurve. Samtidig viser en prognose fra Danmarks Statistik fra 2014, at antallet af ældre over 80 år vil stige fra 238.830 i 2015 til over 600.000 i 2050.
(Kilde: Danske Professionshøjskoler).

 >Læs mere om specialuddannelsen i borgernær sygepleje her

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display