Del
Forskning med fokus på praksis

Forskning med fokus på praksis

Forskning i palliation skal give borgere med en uhelbredelig sygdom bedre livskvalitet i hverdagen.

Når Professionshøjskolen Absalon tilrettelægger efter- og videreuddannelse i palliation er det med udgangspunkt i den nyeste forskning og med indsigt i de seneste sundhedspolitiske strømninger.

Den seneste viden kommer fra deltagelse i arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen, via egen forskning, løbende kontakt med forskningsmiljøer på området, gennem konferencer og artikelskrivning i videnskabelige tidsskrifter.

Ud i praksis

Med Line Lindahl-Jacobsen i spidsen som docent på ergoterapeutuddannelsen, og ph.d. i Sundhedstjenesteforskning fra Institut for Sundhedsvidenskab på Syddansk Universitet, forsker et team på Professionshøjskolen Absalon i palliation med henblik på at få resultaterne ud og leve i praksis.

Min rolle er at have overblik, så vi har fingeren på pulsen og kendskab til, hvad der rører sig i såvel forskningsverdenen som i praksis. Forskningen går ud på at få viden om, hvad der skal til for, at mennesker med en uhelbredelig sygdom kan få en meningsfuld hverdag. De indsatser, vi laver, har til formål at øge livskvaliteten for modtagerne.

Line Lindahl-Jacobsen

Individuelt baseret

Det er begrænset, hvor meget viden der er om hverdagslivet hos borgere, der er ramt af uhelbredelig sygdom. Men forskning viser, at de som lever med uhelbredelig sygdom har vidt forskellige behov relateret til deres hverdagsliv.

Vi ved, at der skal tages udgangspunkt i den enkelte borger, og indsatser skal være individuelt baseret. Vi ved også, at rigtigt mange, som lever med en uhelbredelig sygdom, har svært ved at klare de ting, de gerne vil, og så tilbringer de meget tid i deres hjem, siger Line Lindahl-Jacobsen og fortsætter:

Mange er påvirket af symptomer fra deres sygdom - smerter, træthed, mindre bevægelighed eller manglende overskud i hverdagen. Så er det nemmere at blive hjemme. En stor del får som en følge af sygdommen depression, siger hun.

 

Udfordrer praksis

Med den viden, som Line Lindahl-Jacobsen og hendes team har, kan de skræddersy målrettede kompetenceudviklingsforløb for kommuner og institutioner, så medarbejderne i praksis får de nyeste metoder at arbejde med.

Vi tager udgangspunkt i forskningen og omsætter den til arbejdsgange i praksis. Vi arbejder med behovsvurdering og med at sætte mål sammen med borgeren. Hele tiden er du nødt til at have borgeren i centrum i det, du laver. Og i vores forløb tager vi udgangspunkt i deltagernes praksis og udfordrer den og sikrer, at den er borgercentreret.

 

Kort om Line Lindahl-Jacobsen

Docent Line Lindahl-Jacobsen er forskningsleder inden for Palliation og Hverdagsliv  på Professionshøjskolen Absalon. Hun er ergoterapeut og ph.d. i Sundhedstjenesteforskning fra Institut for Sundhedsvidenskab på Syddansk Universitet.

Når der udarbejdes tilbud på efter- og videreuddannelse i palliation er Line Lindahl-Jacobsen med i arbejdet og inddrager den nyeste forskning og viden om de sundhedspolitiske tiltag i udviklingen af uddannelsesforløbet.

 

Igangværende forskning

Professionshøjskolen Absalon bedriver løbende forskning i palliation under ledelse af Line Lindahl-Jacobsen.

Forskning med fokus på praksis

Eksempler på forskningsprojekter er:

  • Sammen med Region Sjælland har Professionshøjskolen Absalon et forskningsprojekt i gang med titlen Rehabilitering og Palliative indsatser i hverdagen for mennesker med Cancer (RePaC), hvor formålet er at indsamle viden om borgere med kræft med henblik på at udvikle indsatser, så de får et godt hverdagsliv.
  • RePaC indeholder en række delprojekter, herunder forskning i tidlig ernæringsindsats for borgere med lungekræft, med henblik på at undersøge, om indsatsen kan have en gavnlig effekt på patienternes tilstand og i sidste ende leve længere og med bedre funktionsniveau.
  • Et andet delstudie involverer forskning i indsatser for patienter med småcellet lungekræft, der kræver en behandling, som svarer til at have en fuldtidsstilling og dermed fylder hele hverdagen, i den periode, de modtager behandling.
  • Derudover vil et større tværsnitsstudie indsamle viden om lungekræftpatienters hverdagsliv, med henblik på at udvikle indsatser, der netop skal sigte mod at øge livskvaliteten i hverdagen hos denne målgruppe.
  • Og endelig skal et delstudie skabe viden om, hvorfor mænd med lungekræft fravælger kræftrehabilitering samt hvordan mændene former deres egne forståelser af egen sygdom, helbred og sundhed.