Del
Fremtiden varsler behov for nye kompetencer i turismebranchen

Fremtiden varsler behov for nye kompetencer i turismebranchen

Ane Dolward er lektor, ph.d., med speciale i turisme og destinationsudvikling, og en af underviserne på den merkantile diplomuddannelse. Hun forudser et stigende behov for kompetenceudvikling i turismebranchen de kommende år:

”Inden 2020 bliver de nuværende 80 destinationsselskaber, som f.eks. VisitOdsherred, lagt sammen til cirka 20, og det betyder en stor omrokering i sektoren.

Den udvikling kræver nye samarbejder og nye kompetencer hos medarbejderne.Derfor er det også helt centralt at vide, hvordan destinationsselskaberne kan arbejde målrettet med udvikling og skabe sammenhængskraft.

Det handler om, hvem vi retter vores produkter imod, og hvordan vi tilrettelægger dem, så de rammer målgruppen bedst muligt.”

Ny diplomuddannelse i leisure management

Absalon er blandt de første i Danmark, der udbyder retningen leisure management.

I foråret 2020 udbyder vi to moduler med opstart d.5. februar. - Tilmeldingsfrist er d. 19 december 2019:

Læs mere om uddannelsen