Del

Fysioterapeuter hjælper urmageres ergonomi

Fysioterapeutstuderende fra Campus Næstved har som en del af deres uddannelse studeret urmagereleverne og deres stillesiddende arbejde. Det er der kommet en folder med øvelser ud af, som urmagere og andre med stillesiddende værkstedsarbejde kan have glæde af.

Når man læser på modul 10 på fysioterapeutuddannelsen, skal man i løbet af forløbet blandt andet gennemføre en forebyggende og sundhedsfremmende indsats. I den sammenhæng vælger mange studerende at gennemføre en opgave, der har reel betydning i praksisfeltet. 

Så da en gruppe studerende i dette forår skulle i gang med deres modul 10 projekt, valgte de at tage på besøg på Urmagerskolen i flere omgange, hvor de var rundt i klasselokalerne og lavede observationer af urmagerelevernes arbejdsstillinger, uddelte spørgeskemaer og gennemførte interviews.

Derefter har de kommende fysioterapeuter vist og instrueret øvelser med elever og lærere, der kan løsne op for de gener i muskler og led, der kan opstå ved stillesiddende arbejde. Fokus har været på nakke og skuldre.


Vigtigt at involvere
Trine Grønbek Hamborg, der var med i studiegruppen, har været utroligt glad for forløbet og fortæller:

”Det har været spændende at arbejde med en konkret problematik, som vi også kan komme til at møde som færdiguddannede. I Danmark ses en generel øgning i antallet af stillesiddende job med heraf muskuloskeletale smerter og lidelser. Det gør vores projekt direkte overførbart til andre erhverv, siger hun og fortæller, at udfordringen også var at involvere undervisere og elever. 

”Vi valgte en løsning med høj grad af involvering, for at give eleverne et bedre afsæt til at føle ejerskab til projektet. Det øgede muligheden for at få en god effekt af interventionen og i sidste en større chance for varig adfærdsændring. Det er jo målet, hvis man skal skabe sundhedsfremmende forandringer hos den enkelte”. 

Eksemplarisk forløb
Peter Johansen, der er lektor på fysioterapeutuddannelsen i Næstved har været vejleder for de studerende under forløbet, og han siger:

”Forløbet er eksemplarisk for modul 10 projekter, fordi de studerende har forholdt sig konkret til den specifikke målgruppe, og gjort et grundigt stykke arbejde for at afdække de udfordringer de studerende på urmagerskolen måtte have. Jeg har også oplevet, at de studerende har haft meget stor glæde af at arbejde med opgaven, som de ved har givet stor nytte for en bestemt målgruppe”.

Peter Johansen opfordrer i øvrigt generelt til, at andre kan kigge på folderen, der også kan være relevant for andre faggrupper.

Se de studerendes materiale her
Folder - instruktion til studerende. Fokus på nakke og skuldre - som pdf
6 øvelser for nakke-skulder-området - som pdf
Styrkeøvelser for nakke og skuldre - med elastik - som pdf

Andet godt materiale
Der findes en del gode øvelser på kampagnetemaet Job & Krop på www.arbejdsmiljoviden.dk, som har mange gode øvelser for nakke og skuldre.

Konference med Professor Kenneth J. Gergen
En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme og leder af The Taos Institute – professor Kenneth J. Gergen –…
Ingeniørstuderende søger studiejob
Kalundborg skal nu vænne sig til, at studerende på videregående uddannelser bor og studerer i byen. En vigtig del af deres ophold er økonomi og…
Nye e-bøger til udlån
Nu har du adgang til en hel række nyindkøbte e-bøger, som omfatter romaner og noveller til mellemtrinnet, udskolingen og gymnasiet.
Ernæringsstuderende hjalp kvinde på 160 kilo
Studerende fra Ernæring og Sundhed på Professionshøjskolen Absalon kan skabe store resultater i praksisfeltet. Det viste et nyligt forløb i Munkebo…
Undervisningsmaterialer til efterårets film i MSIB
Husk at hente det gratis undervisningsmateriale, hvis du har reserveret billetter til efterårets film i Med Skolen i Biografen.
Cxense Display