Del

Fysioterapeuter hjælper urmageres ergonomi

Fysioterapeutstuderende fra Campus Næstved har som en del af deres uddannelse studeret urmagereleverne og deres stillesiddende arbejde. Det er der kommet en folder med øvelser ud af, som urmagere og andre med stillesiddende værkstedsarbejde kan have glæde af.

Når man læser på modul 10 på fysioterapeutuddannelsen, skal man i løbet af forløbet blandt andet gennemføre en forebyggende og sundhedsfremmende indsats. I den sammenhæng vælger mange studerende at gennemføre en opgave, der har reel betydning i praksisfeltet. 

Så da en gruppe studerende i dette forår skulle i gang med deres modul 10 projekt, valgte de at tage på besøg på Urmagerskolen i flere omgange, hvor de var rundt i klasselokalerne og lavede observationer af urmagerelevernes arbejdsstillinger, uddelte spørgeskemaer og gennemførte interviews.

Derefter har de kommende fysioterapeuter vist og instrueret øvelser med elever og lærere, der kan løsne op for de gener i muskler og led, der kan opstå ved stillesiddende arbejde. Fokus har været på nakke og skuldre.


Vigtigt at involvere
Trine Grønbek Hamborg, der var med i studiegruppen, har været utroligt glad for forløbet og fortæller:

”Det har været spændende at arbejde med en konkret problematik, som vi også kan komme til at møde som færdiguddannede. I Danmark ses en generel øgning i antallet af stillesiddende job med heraf muskuloskeletale smerter og lidelser. Det gør vores projekt direkte overførbart til andre erhverv, siger hun og fortæller, at udfordringen også var at involvere undervisere og elever. 

”Vi valgte en løsning med høj grad af involvering, for at give eleverne et bedre afsæt til at føle ejerskab til projektet. Det øgede muligheden for at få en god effekt af interventionen og i sidste en større chance for varig adfærdsændring. Det er jo målet, hvis man skal skabe sundhedsfremmende forandringer hos den enkelte”. 

Eksemplarisk forløb
Peter Johansen, der er lektor på fysioterapeutuddannelsen i Næstved har været vejleder for de studerende under forløbet, og han siger:

”Forløbet er eksemplarisk for modul 10 projekter, fordi de studerende har forholdt sig konkret til den specifikke målgruppe, og gjort et grundigt stykke arbejde for at afdække de udfordringer de studerende på urmagerskolen måtte have. Jeg har også oplevet, at de studerende har haft meget stor glæde af at arbejde med opgaven, som de ved har givet stor nytte for en bestemt målgruppe”.

Peter Johansen opfordrer i øvrigt generelt til, at andre kan kigge på folderen, der også kan være relevant for andre faggrupper.

Se de studerendes materiale her
Folder - instruktion til studerende. Fokus på nakke og skuldre - som pdf
6 øvelser for nakke-skulder-området - som pdf
Styrkeøvelser for nakke og skuldre - med elastik - som pdf

Andet godt materiale
Der findes en del gode øvelser på kampagnetemaet Job & Krop på www.arbejdsmiljoviden.dk, som har mange gode øvelser for nakke og skuldre.

Studerende og Søren Pind talte om tid til relationer
Tid til relationer og medmenneskelig kontakt blev omdrejningspunktet for diskussion, da Uddannelses og forskningsminister Søren Pind i dag valgte at…
Diplomforløb hjælper borgere med livstruende sygdom
Et team af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter i Solrød Kommune inddrages i år i et forløb, der skal…
Palliativt diplomforløb samlede sundhedspersonalet
Sygeplejerske Louise Bang og fysioterapeut og Rie Svensson er blevet bedre til at arbejde sammen om at hjælpe borgerne og pårørende efter et…
Absalon skal undersøge pædagogers rolle i undervisningen
Pædagoguddannelsen i Absalon står i spidsen for et projekt mellem UVM og BUPL om Pædagoger mellem skole og fritid.
Spot på billedkunst
Få rystet spindelvævene ud af undervisningsplanen med tre forskellige billedkunstkurser for lærere og pædagoger i februar, marts og april 2018.
Cxense Display