Del
Gratis kursus om ”åben skole” skal fremme online-undervisning

Gratis kursus om ”åben skole” skal fremme online-undervisning

Mere uddannelse til flere ved hjælp af skalérbar e-læring, som ikke kræver lærerkræfter. Det er et målene bag et nyt pilotprojekt, som skydes i gang den 9. januar. Mere end 300 har allerede tilmeldt sig forløbet, der skal indhente viden til brug for fremtidig e-læring. Kurset handler om ”åben skole” – et emne, der har interesse for både erhvervsliv, kulturliv og folkeskolen.

Folkeskolerne skal åbne sig mod omverdenen, men det kræver, at skolerne, erhvervslivet, kulturlivet og andre interessenter får indsigt i, hvordan samarbejdet skal foregå. Typisk vil alle interessenter ikke vælge at tage en rigtig uddannelse, men de vil gerne have mere viden til at komme i gang. Derfor var ”åben skole” et oplagt tema, da en arbejdsgruppe under Danske Professionshøjskoler for 12 måneder siden gik i gang med at udvikle et pilotprojekt for gratis online-undervisning, der skal undersøge barrierer og potentialer i undervisningsformen. Projektet er nu færdigt, og da der blev åbent for tilmeldinger gik der kun få dage, inden 300 deltagere meldte sig. Dermed er projektgruppen nu godt på vej mod at nå et af sine mål med projektet: At undersøge, hvordan denne type undervisning bliver modtaget af en stor mængde kursister. 

Ingen lærerkræfter indblandet
MOOC – Massive Open Online Courses kaldes denne type af undervisning, der oprindeligt blev opfundet i USA med det formål at lave skalérbar undervisning til en bred målgruppe, uden at det skulle koste penge. Denne tanke er en del af det nye projekt, der grundlæggende ikke kræver lærerkræfter. Forløbet bygger i stedet på et særligt pointsystem, der motiverer til både at løse opgaver og give feedback. Der skal samles et bestemt antal points for at have bestået, og points opnås både ved at løse opgaver og ved at give feedback til hinanden. Derfor kan undervisningen i princippet skaleres i det uendelige, således, at man ikke skal sætte begrænsning på antallet af studerende.

MOOC uddanner lærere
Docent og uddannelsesleder på University College Sjælland Karsten Gynther er leder af projektet, og han ser mange perspektiver i projektet. Det bygger på mange måder videre på de erfaringer, der allerede findes på University College Sjælland, som i en årrække har beskæftiget sig med MOOC. 
- Vores måske mest bemærkelsesværdige MOOC lever nu i efteruddannelsen af lærere, der skal uddanne sig til linjefagsniveau inden 2020 i de fag, som de underviser i. I den forbindelse er MOOC rigtigt godt, fordi vi kan få mange lærere med på én gang, og fordi lærerne får adgang til et bredt udbud af kurser, der kan designes til de kompetencer, som de efterspørger, siger Karsten Gynther, der dog i netop denne forbindelse må erkende, at MOOC ikke altid er er helt gratis. Som han siger:
- I nogle MOOCs er de studerende er relativt selvkørende og selv-evaluerende, og så koster det ikke ret meget at uddanne. Men skal man have en rigtig kompetencegivende eksamen, er der brug for vejledning og undervisning, ligesom der ofte kræves en rigtig eksamen med underviser og censor, siger han og fortæller, at kurset i ”åben skole” også kræver lidt lærerkræfter. For uden moderatorer til at guide i processen, kan det være svært for de studerende at navigere, ligesom moderatorerne også kan være med til at øge gennemførselsprocenten ved at inspirere og vejlede undervejs. 

Point giver bestået
Men på trods af den høje grad af selvstyring, er kurset i Åben Skole – ifølge Karsten Gynther – lige så rigtig og god undervisning som ved brug af andre former for læring. Det er udviklet med en studiebelastning på ti ECTS point, og man skal som nævnt løse en bestemt mængde af opgaver for at bestå. I alt skal man samle seks ud af ti point – eller såkaldte badges, som det kaldes her – for at have gennemført, hvorefter man modtager et kursusbevis.

Danner skole for andre
Karsten Gynther venter nu, at projektet kommer til at danne skole for lignende tiltag på tværs af sektoren. Projektet har modtaget to millioner kroner fra Uddannelses –og Forskningsministeriet til udvikling og forskning, fordi ministeriet har en interesse i at afdække, om der skal satses mere massivt på området. Og der er brug for mere forskning, vurderer Karsten Gynther:
- Der findes ikke ret meget systematisk forskning på området, så der er meget brug for projektet, som vil være med til at bane vejen for politisk opbakning til flere tiltag af denne type, siger han og peger på, at MOOCs ikke kun har den fordel, at de er omkostningseffektive.
Han tilføjer:
- Der er ingen tvivl om, at MOOCs også gør det lettere for undervisere at finde mere relevant materiale end i dag – måske lavet af kolleger med specialviden. Det kan derfor øge kvaliteten og frigive ressourcer, der kan bruges på bedre undervisning, siger han.

Frafald højt
Med de brede anvendelsesmuligheder i mente advarer Karsten Gynther mod at måle projektets succes på gennemførselsprocenten udelukkende.
- Vi vil overvåge gennemførselsprocenten, men egne og udenlandske erfaringer viser jo, at en MOOC godt kan være en succes, uden at mange har gennemført. Når man deltager frivilligt, så vælger man typisk nogle emner, som man vil fokusere på eller lade sig inspirere af. Derfor har MOOCs også en positiv effekt på kompetenceudviklingen for dem, der ikke gennemfører, siger han.

Specialisering hjælper
For at mindske frafaldet er det allervigtigste – ifølge Karsten Gynther – at kursisterne oplever undervisningen som relevant. Derfor er der på ”åben skole” kurset udviklet specialiseringsmoduler til henholdsvis foreningsliv, erhvervsliv og kulturliv. 
- Specialiseringen betyder, at vi kan øge motivationen og løbende tilpasse uddannelsen i forhold til den feedback, som vi modtager fra specifikke målgrupper. 

Fakta
- Den nye MOOC går i luften den 9. januar. 
- Alle danske professionshøjskoler er med i projektet
- En opgave kan afleveres i forskellig form. Eksempelvis som video, interviews, tekster eller andet. 
- Der er bevilget 2 mio. kroner fra uddannelsesministeriet til forløbet.
- Kvalitetssikringen i projektet sikres af fire leadpartnere, der er specialiseret i Åben Skole.
- I løbet af foråret 2017 bliver deltagere i projektet interviewet med henblik på evaluering.
- Til august 2017 lanceres en ny version, som er tilpasset i forhold til feedback og erfaringer.

Yderligere information
www.aabenskole.nu
Projektleder Karsten Gynther, Docent i Center for Skole og Læring, 72481085, kgy@pha.dk