Del

Hvor går grænsen? - 100-året for Genforeningen

Deltag i et aktiverende undervisningsforløb og vind 10.000 kr. til et klassearrangement.

I 2020 er det 100 år siden, at en folkeafstemning førte til, at Sønderjylland (den nordlige del af Slesvig) blev en del af kongeriget.

HistorieLab markerer Genforeningen ved en landsdækkende kampagne og konkurrence, som består af materialer og forslag til inspirerende undervisningsforløb med fokus på grænser, hvad de har betydet og betyder for forståelser af national identitet. Materialet vil være tilgængeligt i løbet af august 2019.

Forløbene henvender sig til elever fra 6.-9. klasse og kan gennemføres på 6-10 lektioner.

Kort om forløbet

Som lærer kan du lade inspirere af forslagene og tilpasse dem til dine elevers forudsætninger og lokale forhold. Følgende elementer skal dog indgå:

  • Eleverne undersøger, hvordan man i lokalområdet i 1920’erne markerede genforeningen, f.eks. ved at sætte en mindesten (de ca. 650 tilbageværende er fredet og findes spredt over hele landet).
  • Klassen arbejder med grænser og national identitet.
  • Eleverne udarbejder et design til et nutidigt mindesmærke/erindringssted, som markerer perspektiver på 100-året for Genforeningen. Designet af mindesmærket skal også være et udtryk for de tematikker og problemstillinger, eleverne har arbejdet med i forløbet.
  • Eleverne producerer en video (max 3 min.), der præsenterer designet, fagligt begrunder dets udtryk og forslag til dets placering.

Mere information

I løbet af august 2019 vil en detaljeret beskrivelse af kampagnen med inspirationsmaterialer – herunder hvor man finder mindesmærker/erindringssteder fra Genforeningen, og hvordan eleverne kan finde oplysninger om dem, samt hvor videoerne skal uploades m.m. – kunne tilgås på HistorieLabs hjemmeside og EMU-portalen. Materialer bliver også mailet til lærere/skoler, hvis man forinden oplyser, at man er interesseret i at være med.

Datoer

  • Fredag den 20. september 2019 er der deadline for tilmelding. Sker til kampagnens tovholder Jens Aage Poulsen på jeap@ucl.dk.
  • Fredag den 6. marts 2020 er der deadline for at uploade videoer.
  • Onsdag den 24. eller torsdag den 25. april 2020 inviteres vinderne af konkurrencen til folkefesten i Jelling, hvor præmien på 10.000 kr. til et klassearrangement overrækkes.
  • Fra august 2019 til marts 2020 står HistorieLab til rådighed med konkret vejledning.

Tilmelding

Har du og din klasse lyst til at deltage, så send en mail med relevante oplysninger til Jens Aage Poulsen på jeap@ucl.dk.

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display