Del

IT er ikke quickfix til ældre borgeres fællesskaber

Forskningsprojekt viser, at digitale platforme ikke kan stå alene, når det gælder om at understøtte ældres fællesskaber. Projektets arbejde med at afprøve digitale løsninger i et netværk af lungesyge viser, at digitale løsninger kan gavne ældre borgere med gode IT-færdigheder, men ikke passer til alle.

Som led i forskningsprojektet MATURE har forskere fra Absalon gennem 12 måneder fulgt en gruppe af ældre borgere, der mødes i et netværk om deres KOL-sygdom (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) på et aktivitetscenter i Slagelse Kommune. Målet med projektet MATURE har været at undersøge, om digital teknologi kan optimere ældres sociale relationer og livskvalitet – eksempelvis i forhold til en kronisk sygdom – samtidig med at samfundets udgifter til velfærdsservice reduceres. Men én størrelse passer ikke alle, og digitale løsninger er ikke vidundermidler, er konklusionen.

Omsorg og kaffe

MATURE er et samarbejde mellem Absalon, VIVE og Syddansk Universitet. Absalon-forsker og ph.d. Marie Aakjær stod sammen med ph.d og adjunkt Lene Kaufmann og ph.d og lektor Ulla Skjødt  for afprøvningen af en digital, social platform med gruppen af ældre. Projektet viste, at det, som bandt gruppen sammen, var at have muligheden for at dele og udveksle erfaringer omkring sygdommen og livet som ældre samt at træne sammen. Det at være fælles om støtte og omsorg over en kop kaffe, var yderst vigtigt for deltagerne. Og hér var rammerne vigtige: Målgruppen af ældre borgere fik gennem det offentlige eller gennem frivillige organisationer stillet lokaler og faciliteter til rådighed.

Marie Aakjær fortæller, at introduktionen af en digital platform havde sine udfodringer: Dels har ældre i Danmark anno 2018 meget forskellige IT-færdigheder, dels kræver en digital platform meget enkel adgang og mulighed for to-vejs kommunikation, hvis den skal fungere.

Forandringer i relationer og kompetencer

Teknologiens brugervenlighed gør det ikke alene for de ældre borgere, uddyber Absalon-forsker og ph.d. Marie Aakjær: 

”Udvikling kan ikke drives alene gennem teknologisk udvikling. At understøtte ældres fællesskaber involverer andet og mere end teknologi: For sundhedsprofessionelle handler det blandt andet om at kunne støtte fælleskab og relationer ved at bedrive, hvad man kunne kalde ’værtskab’”.

I projektet blev den nye teknologi taget meget forskelligt imod og viser tydeligt, hvordan ikke alene kompetencer, men også holdninger til teknologi spiller en rolle. Det væsentligste var dog, at hvis introduktionen af en ny teknologi opfattes som en trussel mod sammenhængskraften i fællesskabet, vælges teknologien fra.

Marie Aakjær fortæller videre: ”Et virtuelt, digitalt fællesskab kan ikke stå alene. Det følges ad med et virkeligt møde, hvor man udviser omsorg og social kontakt. For sundhedspersonalet handler det derved i høj grad om at etablere rammer for, at relationer kan opstå og vedligeholdes og at medvirke til undersøge, på hvilken måde teknologien kan blive meningsfuld for fællesskabet.

”Sidst – men ikke mindst –  handler det om at sikre, at de, der ikke er ’online’, inkluderes gennem andre kanaler – eksempelvis foldere og nyhedsbreve eller ved at være direkte opsøgende”, slutter forskeren.

Digitale sociale teknologier stiller altså krav om nye interaktionsformer – dels mellem ældre borgere, men også mellem offentlige medarbejdere og ældre. Det kalder på nye kompetencer hos velfærdsmedarbejdere. Dette bliver fokus i forskningsprojektets næste arbejdspakke, som omhandler udvikling af uddannelse af sundhedspersonale.

 

Fakta

Formålet med forskningsprojektet MATURE er at give ny viden om forskellige grupper og generationer af ældre og deres behov og præferencer for ’service og omsorg’samt at afprøve en række teknologier, der kan gøre en forskel for ældres livskvalitet.

Innovationsfonden har investeret 7.9 millioner kroner i MATURE-projektet, og deltagende partnere har investeret 3.7 millioner kroner.

På Professionshøjskolen Absalon er MATURE et tværfagligt samarbejde mellem tre centre: Center for Sygepleje, Center for Ernæring og Rehabilitering og Center for Ledelse og Oplevelsesdesign.

Du kan læse mere om MATURE her

mature-project.dk

Yderligere information 
Lektor og ph.d. Marie Aakjær, Center for Ledelse og Oplevelsesdesign, 72481237, maaa@pha.dk

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon