Del

Forskning: Bedre livskvalitet for ældre

Større livskvalitet for aktive ældre gennem velfærdsinnovation er et af hovedtemaerne i et nyt stort innovationsfondsprojekt, hvor UCSJ er partner.

Hvordan skaber man bedre liv for flere ældre for færre penge? Det er et stort spørgsmål, som mange forskere og velfærdsprofessionelle er optaget af i disse år. Og hvor de ældre selv i stigende omfang ses som en del af svaret og inddrages som bidragsydere og medudviklere af service og omsorg. Som regional uddannelses- og forskningsinstitution med fokus på udvikling af fremtidens velfærdsydelser og de professionelles kompetencer, er UCSJ dybt involveret i problematikken. 

Innovationsfondens bevilling af 7,9 mio. kr. til projektet MATURE, hvor UCSJ er partner sammen med bl.a. SFI og SDU, giver nu UCSJ en særlig mulighed for at bidrage til bedre design af fremtidens velfærdsydelser på dette vigtige område. 

Udvikling gennem social innovation
Projektet ”MATURE” har en række forgreninger, der på forskellig vis kortlægger, analyserer og fremskriver ældres behov og præferencer samt bidrager med ny viden til optimering af velfærdsservicen. Herunder afprøver MATURE nye sociale og teknologiske løsninger. UCSJ indgår i projektet med forskningsbaseret udvikling af en social platform, baseret på netværk, fællesskaber og en deleøkonomisk tilgang, hvor ældre kan tilbyde og efterspørge hjælp og støtte. Endvidere sikrer UCSJ gennem udvikling af nye efter- og videreuddannelsestilbud til sundhedsprofessionelle, socialrådgivere m.fl., at resultaterne fra MATURE bliver direkte omsat til udvikling af velfærdsydelser og nye kompetencer i praksis, der matcher behovene hos fremtidens ældre. 

UCSJ central spiller
Kathrine Krageskov Eriksen, der er Områdechef for Forskning, Sundhed og Socialområdet er meget tilfreds med UCSJ’s andel i projektet:
- MATURE ligger rigtigt godt i tråd med UCSJ’s strategi og prioriteringer og vores faglige ekspertise på sundheds- og socialområdet. Vi arbejder i tæt samspil med praksisfeltet og indgår i forsknings- og udviklingsaktiviteter, der direkte og indirekte gør vores uddannelser bedre og fremtidsrettede. MATURE projektet bidrager i forhold til alle disse parametre med fokus på en væsentlig samfundsmæssig problemstilling, der har stor betydning for fremtidens ergoterapeuter, sygeplejersker, socialrådgivere mfl. Samtidig giver projektet os mulighed for at samarbejde med stærke og relevante partnere, hvor vi gensidigt kan berige hinandens arbejde. 
Projektet er finansieret af Innovationsfonden. SFI er leadpartner. Øvrige deltagere er Syddansk Universitet, University College Sjælland samt Svendborg og Hillerød Kommuner. 
Projektet gennemføres i UCSJ-regi i et samarbejde mellem Center for Sygepleje og Bioanalyse og Center for Ernæring og Rehabilitering. 

Læs mere om projektet her:
http://innovationsfonden.dk/da/presse/vi-skal-have-raad-til-give-aeldre-en-bedre-velfaerdsservice

UC-samarbejde på KL's Børne & Unge topmøde
Eksperter fra alle professionshøjskoler arbejder i år sammen på den samme stand på KL’s Børne & Unge topmøde i Aalborg.
Fokuseret feedback i fremmedsprog
Læs sprogkonsulent Ulla Krogsgaards artikel om, hvordan fokuseret feedback undervejs i elevernes arbejdsproces kan motivere eleverne og hjælpe dem…
Dinosaur-app fik Profprisen
En idé til en app, der kan gøre det sjovere og mere lærerigt at besøge den kommende dinosaurskov i Knuthenborg Safaripark vandt i sidste uge…
Regional uddannelse skal undersøges globalt
Hvordan breder man bedst muligt god uddannelser ud til alle yderområderne i et land? Det bliver det centrale spørgsmål i et nyt forskningsprojekt,…
Rigtig løn skaber varig tilknytning til arbejdsmarkedet
Efteruddannelse og deling af ny viden hjælper flere i arbejde. Det var en af pointerne, da medarbejdere ved Absalon i sidste måned besøgte 180…
Cxense Display