Del
Interreg-projekt om demens forlænget med nyt perspektiv

Interreg-projekt om demens forlænget med nyt perspektiv

Projekt Demantec har fokus på demens, livskvalitet og teknologi. Det er et dansk-tysk Interreg-projekt, der fortsætter til 2020 med en ekstra bevilling på 2,5 millioner kroner. Det nye fokus er, hvordan informations- og kommunikationsteknologi kan understøtte livskvalitet for pårørende, der bor sammen med en partner, der lider af demens.

Projektleder, lektor og ph.d. Ulla Skjødt forklarer, at der også i den nye del af projektet  er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, teknologivirksomheder og kommunale samarbejdspartnere over den dansk-tyske grænse. Partnerkredsen inkluderer Flensburg University of Applied Sciences og to teknologivirksomheder.

Pårørende til mennesker, der lider af demens, har et højere stressniveau end andre

”Nu har vi et særligt fokus på pårørende til mennesker, der lider af demens og på hvordan – og om – digitale løsninger kan understøtte deres sociale liv. Kan eksempelvis nye måder at være i kontakt med andre i samme situation på eller nye måder at få informationer og være i dialog med medarbejdere fra kommunen bidrage til at forebygge isolation og stress?”, forklarer Ulla Skjødt.

 

Pårørende til demensramte er i en særlig belastet situation

Resultater fra den første del af Demantec viste, at pårørende til mennesker med demens befinder sig i en særligt belastet situation. Ulla Skjødt forklarer, at man fra forskning ved, at pårørende lider under fysiske og psykiske anstrengelser, som påvirker dem kraftigt.

”Pårørende til mennesker, der lider af demens, har et højere stressniveau end andre mennesker. Deres risiko for at få depression stiger ligesom de er i risiko for at blive socialt isoleret. Både i Danmark og Tyskland er der politisk fokus på, at ældre, herunder demente, lever længst muligt i eget hjem. Pårørende fungerer på den måde som en ressource for den demensramte og får derfor et stort ansvar i forbindelse med pleje og omsorg”.

Demantec skal derfor identificere problemstillinger, der er forbundet til at bo sammen med en demensramt person – konkret ved at se på pårørendeforløb på demensområdet i udvalgte kommuner. Projektet vil også udarbejde en oversigtskatalog over informations- og kommunikationsteknologier (IKT) og analysere brugen af udvalgte teknologier i den kommunale praksis.

”Når vi er færdige med forskningen, kan vi forhåbentlig pege på, hvilken indflydelse teknologien har i praksis på de pårørendes liv – og finde de gode eksempler på, hvordan informations- og kommunikationsteknologi kan være værdiskabende for pårørende, medarbejdere og kommunerne i det hele taget ”, siger lektor og ph.d. Ulla Skjødt.

Læs mere om pårørende til mennesker med demens på projektets hjemmeside

Læs mere om forskningsprojektet Demantec 

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon