Del
Jeg havde behov for nogle værktøjer i dagligdagen

Jeg havde behov for nogle værktøjer i dagligdagen

Joakim B. Kristensen har været på landets eneste uddannelse i klinisk vejledning rettet specifikt mod fysioterapeuter og ergoterapeuter. Den praksisnære undervisning har lært ham at undervise og formidle viden ud fra sin praksis.

I sin dagligdag som klinisk underviser i den kommunale genoptræning i Frederikssund Kommune havde fysioterapeut Joakim B. Kristensen et behov for noget didaktik. Det, at kunne undervise og formidle reflekteret. Han ville bekræftes i, om han gjorde det rigtige. Han havde brug for bedre at kunne omsætte det, som han gjorde i hverdagen til pointer og begrundelser, når han stod med en studerende. Derfor har han taget den kliniske vejlederuddannelse for fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Jeg havde behov for at kunne sætte ord på, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Det har jeg absolut lært her. Jeg har kunnet tage det med ud og bruge det i praksis og omsætte hverdagen til undervisning

Modsat de tværfaglige uddannelser til  klinisk vejleder, så er forløbet på Professionshøjskolen Absalon rettet præcist mod terapeuter, og det har været en styrke.

At jeg tog netop det her forløb skyldes, at det er rettet mod terapeuter. De generelle bliver meget sygeplejefaglige. Her har der været et fælles ståsted, fordi vi allesammen er terapeuter. Der har været en fælles forståelse af,  hvad vi går og gør, og vores cases har jeg kunnet relatere til min hverdag, siger han.

Praksis udsat for teori

Netop inddragelsen af cases og erfaringer fra praksis har været vigtige, når der er blevet undervist i teorier.

Uden brug af praksis i sådan et forløb ville det ikke give mening. Vi ser jo, at vi har arbejdet med teorierne ubevidst. Men nu ved vi, hvorfor vi gør tingene og kan skabe refleksion hos den studerende og borgeren. Det har også været godt at have noget erfaring som underviser at tale om. Forløbet har givet mig pædagogiske værktøjer til at facilitere læring

På forløbet lærer terapeuterne at tage de studerende i hånden og guide dem. Alle har noget forskelligt med i rygsækken, og det skal der tages højde for.

Der kan være meget, som virker banalt for en terapeut med erfaring, men skræmmende for en helt ny studerende, der pludselig står ude i virkeligheden.

Undervisningen løber over ni uger med fremmøde en hel arbejdsdag om ugen og virtuel undervisning uden fremmøde en halv arbejdsdag om ugen.

Interesseret?