Del
Kig i krystalkuglen: Forskning om ældre anno 2050

Kig i krystalkuglen: Forskning om ældre anno 2050

Hvordan vil fremtidens ældreliv se ud, og hvilke innovationer vil kunne løfte fremtidens velfærdsopgaver? Det er de to centrale spørgsmål i forskningsprojektet MATURE. Absalon har været partner og undersøgt ældres brug af digitale, sociale platforme.

VIVE har interviewet Marie Kirstejn Aakjær, lektor ved Professionshøjskolen Absalon om de udfordringer, Absalons forskning har fundet.

”Den største udfordring set fra den del af projektet, jeg har arbejdet med, er hvordan vi arbejder klogest med teknologi, der kan understøtte sociale fællesskaber blandt ældre. Vi har afprøvet en teknologisk platform sammen med en gruppe KOL-patienter, som de fx kunne bruge til at holde kontakt og udveksle viden om deres sygdom – og dermed måske bruge hinanden i situationer, hvor de ellers ville bruge offentlig service. Men platformen blev aldrig brugt på den måde af gruppen, og det kan man pege på mange gode grunde til, men det rejser også nogle interessante spørgsmål om, hvad der egentlig driver fællesskabet, og hvorvidt teknologien kan understøtte det. I dette tilfælde var folk jo fælles om en sygdom, men ønskede måske ikke kun at fællesskabet skulle drives af det.

Se VIVE's hjemmeside om MATURE

”Jeg tror, løsningen ligger i en kontekstuel forståelse af den målgrupper, hvis fællesskab man ønsker at understøtte: hvad vil de gerne sammen som fællesskab, hvilke kompetencer har de, hvad skal teknologien drive, og kan flere teknologier spille sammen? Mange kommuner investerer lige nu i platforme som fx Min Landsby eller andre, men de platforme i sig selv er ikke et match til alle, så hvor er det man skal ind og støtte yderligere op? Det tror jeg bliver helt centralt. Det kræver en stor indsats fra kommunen, hvis det nu er her, en platform forankres – og et væsentlig spørgsmål er, om det drives bedst herfra, og hvornår en platform faktisk ikke er brugbar.

Det lokale eller geografiske har afgørende betydning

Her pegede vores undersøgelse også på, at det lokale eller geografiske har afgørende betydning. Man skal have forståelse for, hvordan det fysiske møde spiller sammen med den digitale platform, og man skal have fokus på den kobling og på det bærende i det direkte møde. Det er noget med at forstå de specifikke fællesskabers karakteristika og på hvilken måde, de så præcis skal have støtte i den proces. Teknologien gør med andre ord ikke forskellen i sig selv – det er konteksten, der er det afgørende.” 

Læs hele artiklen hos VIVE her


Find mere om Absalons forskning i MATURE