Del
Klar til fremtiden med kompetenceudvikling

Klar til fremtiden med kompetenceudvikling

Gamle arbejdsopgaver forsvinder med digitaliseringen, og et behov for mere akademisk tænkning lurer i fremtiden. De offentlige institutioner udvikler sig og efterspørger nye kompetencer hos de administrative medarbejdere. Det gælder blandt andet hos politiet.

Politiet oplever et stigende behov for at opkvalificere den administrative medarbejderstab. Behovet er opstået i forbindelse med en række nye tiltag, der har ændret organisationen væsentligt de senere år.

”Der sker en teknologisk udvikling. Kriminalitet er blevet mere teknisk og organisatorisk kompliceret. Derudover er der en generel trend i den offentlige sektor i forhold til at arbejde mere evidens-, data- og analysebaseret. Den akademiske tilgang er generelt begyndt at fylde mere i politiet de senere år,” siger Casper Mølck, der er ansat på politiskolen og uddannelsesansvarlig for den nationale uddannelse ”Den analytiske medarbejder”.

De nye takter i politiet betyder, at organisationen efterspørger nye kompetencer hos de administrative medarbejdere, der er en vigtig ressource hos politiet.

”Organisationen har ændret sig og fungerer derfor anderledes administrativt. Rigtig mange administrative medarbejdere har et stort ansvar og bærer en stor del af opgaveløsningen hos os, men deres måde at arbejde på, har hidtil været mere erfaringsbaseret,” forklarer Casper Mølck.

Konsekvensen var, at de administrative medarbejdere i politiet havde svært ved at løse nogle af de nye opgaver, hvor de ikke har erfaring fra tidligere.

Administrative kompetencer skal fremtidssikres

Kirstine Sandø Højland, der er chefkonsulent i Center for Socialt Arbejde og Forvaltning på Professionshøjskolen Absalon, oplever, at kommuner og offentlige institutioner generelt efterspørger kompetenceudvikling til administrative medarbejdere. Det hænger sammen med, at personalegruppen bliver stillet overfor at skulle varetage andre opgaver end de gjorde tidligere.

”For at de administrative medarbejdere skal kunne bevare deres opgaveportefølje, må de fremtidssikre deres kompetencer. Ellers vil de opleve en opgaveglidning, hvor deres opgaver digitaliseres eller overtages af medarbejdere med en højere eller en anden uddannelse,” siger Kirstine Sandø Højland.

Absalon har en række tilbud om kompetenceudvikling, og indgår gerne i samarbejder med kommuner og andre offentlige institutioner om at skabe det rette forløb.

”Vi samarbejder meget gerne med kommuner og andre offentlige institutioner om at udvikle kompetenceudviklingsforløb med et fagligt indhold og en undervisningsform, som passer til målgruppens behov,” siger chefkonsulent i Center for Socialt Arbejde og Forvaltning, Kirstine Sandø Højland.

Absalons tilbud spænder lige fra formel kompetencegivende uddannelse, i form af diplom- og akademiforløb, til kortere kursusforløb og temadage. I øjeblikket er der gode muligheder for at få tilskud til kompetenceudvikling – blandt andet fra Omstillingsfonden, som giver 10.000 kr. tilskud til ufaglærte eller faglærte, som vil tage akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

Rigspolitiet ønsker mere kvalitet i opgaveløsningen

Rigspolitiet har gennemført flere diplomforløb, blandt andet hos Absalon, og uddannelsesansvarlig Casper Mølck oplever, at de nye kompetencer hos de administrative medarbejdere, løfter kvaliteten af opgaveløsningen i det daglige arbejde.

”Tilbagemeldingerne peger på, at de er blevet en mere eftertragtet ressource i organisationen, fordi de kan lave analyser og forudsige en konkret administrativ udvikling,” fortæller Casper Mølck.

På baggrund af medarbejdernes viden fra diplomforløbene er nye tiltag blevet sat i værk, blandt andet en optimering af arbejdsgangene mellem afdelinger og analysesystemer. Derudover har kompetenceudviklingen også givet de administrative medarbejdere nye karrieremuligheder i Rigspolitiet.

Casper Mølck understreger, at behovet for nye kompetencer også betyder, at medarbejderne må udvikle sig på det personlige plan.

”Man skal ændre sit syn på sig selv, for der er behov for, at man tager et større ansvar og tænker og handler ud af boksen,” forklarer Casper Mølck.

Hos politiet skal den fremtidige administrative medarbejder blandt andet kunne tage initiativ og have et fælles sprog med lederen.

Kontakt chefkonsulent Kirstine Sandø Højland, kish@pha.dk, telefon: 7248 2026, hvis du vil vide mere om, hvad Absalon kan tilbyde.