Del

Kommuner søger skræddersyede uddannelsesforløb

Opgaveglidningen mellem sektorerne stiller nye krav til det kommunale pleje- og sundhedspersonale. Derfor søger kommunerne i stigende grad kompetenceløft til medarbejderne, gennem skræddersyede efteruddannelsesforløb, som sikrer et forløb, der tager udgangspunkt i de konkrete behov og ønsker. Mulighederne i de skræddersyede forløb er mange, og ofte tilrettelægges forløbene til kommunerne som en kombination af kompetencegivende uddannelse eller specifikke faglige forløb. Forløbene tilrettelægges med undervisere og forskere fra UCSJ og eksterne eksperter.

Rehabilitering, akut sygepleje, palliation og tværprofessionel samarbejde er nogle af de fagområder, som kommunerne lige nu efterspørger kompetenceløft i forhold til, og hvortil University College Sjælland kan levere en opkvalificering, der er præcis tilrettet de aktuelle ønsker og behov. 
Hos UCSJ er det blandt andet konsulent i Center for Ernæring og Rehabilitetering Malene Laursen, der samarbejder med kommunerne om at designe de uddannelsesforløb, der lever op til kommunernes ønske til udbytte om et fagligt løft.

”Behovet er stort lige nu, hvor opgaverne i kommunerne bliver mere komplekse. Næstved Kommune har netop afsluttet et større forløb, hvor de ansatte i ældreplejen har fået et fagligt løft både i forhold til den palliative indsats og den akutte sygepleje. Vi oplever efterspørgsel på lignende forløb i flere andre kommuner i regionen, hvor opgaveglidningen fra sygehusene til kommunerne stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer og samarbejde”, siger hun 

Eksterne undervisere
I mange af disse skræddersyede uddannelsesforløb trækker UCSJ ikke alene på egne eksperter, men inviterer også eksperter fra UCSJ’s store netværk ind i undervisningen. Et godt eksempel på det er samarbejdet med Rigshospitalets hospitalspræst Christian Busch, palliationskoordinator/sygeplejerske Kirstine Winther og socialrådgiver Sanne Nyman, begge v/Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital.
”Vi lægger stor vægt på, at samskabe de enkelte uddannelsesforløb i et tæt samarbejde med aftagerne. På den måde kan vi lave skræddersyede uddannelsesforløb, der er relevant for den specifikke praksis, og som klæder medarbejderne på i forhold til at lykkes med de mange nye opgaver i en stadig mere kompleks virkelighed”, siger hun.
"Mange kommuner er optaget af at kunne tilbyde deres medarbejdere kompetencegivende uddannelse med ECTS point, og det kan i mange tilfælde sagtens kombineres med et skræddersyet uddannelsesforløb,” tilføjer hun. 

Skræddersyede forløb
Malene Laursen siger:
”Vi oplever en rigtig stor interesse for vores skræddersyede forløb, hvor der er stor mulighed for indflydelse på uddannelsesforløbets indhold, omfang og undervisere.
Det er mit indtryk, at interessen især skyldes opgaveglidningen mellem sektorerne, hvor kommunernes plejesektor står med nye opgaver, flere komplekse sygdomsbilleder og nye krav til samarbejde på tværs af sektorerne, så borgerne oplever sammenhæng og mening på tværs af systemet. For at imødekomme de nye tendenser er det mit indtryk, at kommunerne har iværksat forskellige udviklingstiltag i forhold til at opkvalificere medarbejderne, så de er rustet til at håndtere udfordringerne.

Du kan se eksempler på skræddersyede forløb her

Konference med Professor Kenneth J. Gergen
En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme og leder af The Taos Institute – professor Kenneth J. Gergen –…
Ledige pladser til Historielærernes dag 2017
Du kan stadig nå at tilmelde dig historiekonferencen, som finder sted 26. oktober 2017 på Campus Roskilde.
Lærerkursus - Madkamp 2017
Hvert år afholder Madkamp kurser for alle, der underviser i madkundskab. I år er temaet ”Konserver din køkkenhave”, som blandt andet omhandler…
120 satte fokus på bevægelse og udvikling
Tværfagligt samarbejde om bevægelse og udvikling er blevet et fokusområde på Professionshøjskolen Absalon, der nu har gennemført den første store…
Vinder af lærebogspris: Elever skal opdage matematikken
Et lærebogssystem til matematik kaldet ”KonteXt Plus” har modtaget ”Alineas læremiddelpris 2017”. Systemet tager afsæt i den nyeste didaktik og…
Cxense Display