Del

Konference om nye borgeres veje til beskæftigelse

Endnu en konference, endnu en dag ud af en travl kalender – er der virkelig en grund til det? JA, siger Daniel Bojsen, direktør for området Sundhed og Social ved Professionshøjskolen Absalon.

”Mens alle tal viser, at det går den rigtige vej når vi taler om, at hjælpe nye borgere ind på arbejdsmarkedet, er der stadig kommuner rundt om i landet, ikke mindst i Region Sjælland, der fortsat oplever at stå med en stor udfordring. På konferencen d. 7. november kan du møde nogle af dem, der er kommet langt med dette arbejde, og således få viden om, hvad der skal til for at komme i mål. Samtidig kan du også blive klogere på, hvad der kan gøres når vejen af til går op ad bakke” 

Vi har gennem de sidste mange år debatteret flygtninge og familiesammenførtes integration på arbejdsmarkedet og i det danske samfund, en debat som ikke mindst blev aktuel da flygtninge, primært fra Syrien, Afghanistan og Eritrea, til fods krydsede den dansk-tyske grænse i sensommeren 2015. Vi hørte ikke mindst om kommunale udfordringer med at huse og finde indkvartering til de nyankomne asylansøgere, og om udfordringerne ved at skaffe job- og praktikpladser til de mange nye borgere, der som en konsekvens af globale konflikter blev tildelt opholdstilladelse i Danmark. For at imødegå dette blev der i 2016 indgået en trepartsaftale, der netop skulle bane vejen for, at langt flere flygtninge og familiesammenførte fandt vej i beskæftigelse og derigennem blev selvforsørgende. Og resultaterne heraf? Dem begynder vi nu at ane konturerne af.  

Hjulpet godt på vej af en økonomisk højkonjunktur viser dugfriske tak fra Danmarks Statistik (september 2017), at andelen af flygtninge i lønmodtagerbeskæftigelse er steget med 15 procentpoint fra 2015 til 2017, hvilket også var det glædelige hovedbudskab på KLs årlige Integrationstræf d. 7. september i år. Den positive udvikling går dog ikke lige stærkt i alle kommuner, og den gælder desværre heller ikke for alle nye borgere, idet vi ikke ser den samme fremgang når det gælder kvinderne, hvor kun ca. 10,5 % er i beskæftigelse. Der er altså fortsat brug for at udvikle nye løsninger og ikke mindst for, at lære af de kommuner og projekter rundt om i landet, som er med til at frembringe de gode resultater. En vigtig pointe når vi taler om integration i et beskæftigelsesperspektiv er jo netop, at det for det første ikke er alle veje der fører til et job, og for det andet at vejen dertil sjældent går i en lige linje fra A til B. Der er med andre ord brug for alle gode kræfter, og hvordan de kræfter kan sættes i spil og samarbejde, er noget at det du kan få med dig d. 7. november. Absalons direktør, Daniel Bojsen pointerer: 

”Både stat, kommuner, det private erhvervsliv og civilsamfundet spiller en stor rolle når det handler om, at bringe nye borgere i beskæftigelse, men hvordan de gode kræfter kan organiseres og spille sammen i praksis, kan være en vanskelig opgave for den enkelte medarbejder ude i kommunerne. Derfor har vi samlet en række aktører med stor praksiserfaring, som fortæller om nogle af de redskaber, der erfaringsmæssigt har vist sig at have effekt, og om nogle af de nye veje de er gået for at lykkedes med opgaven”      

Således kan du på konferencen både blive klædt på ift den nyeste lovgivning, du kan høre om konkrete kommunale tiltag, og du kan lære af de gode erfaringer som findes både i civilsamfundet og i de private virksomheder. Og ikke mindst får du lejlighed til, at lade dig inspirere og erfaringsudveksle med andre praktikere, der til daglig arbejder for det samme mål, nemlig at bygge de veje, der bedst bringer nye borgere i beskæftigelse.

Læs mere om konferencen

Studerende leverer innovation til Roskilde
Hvordan kan man få flere i uddannelse? Og hvordan måler man værdien af sociale indsatser? Studerende fra Næstved har taget udfordringen op og skal…
Udenlandske politikere vil lære af den danske læreruddannelse
Det flamske parlament påtænker at reformere læreruddannelsen i Belgien. I den forbindelse besøger parlamentets uddannelsesudvalg læreruddannelsen i…
Præsenter jeres projekt på Danmarks Læringsfestival
Få 4 m2 gratis til at dele jeres spændende projekter med festivalens besøgende under overskriften "På sporet af den gode udvikling".
Roskilde bliver centrum for innovation i folkeskolen
Professionshøjskolen Absalon er blevet deltager i den danske del af to EU-projekter om entreprenørskab på folkeskoleområdet. Det handler blandt andet…
Cxense Display