Del

Kritisk fokus på digitale læringsplatforme

De digitale læringsplatforme har stor indflydelse på lærernes arbejde, men kritiseres ofte for at være for styrende. Nu skal Absalon være med til at undersøge, hvordan læringsplatformene bedre kan understøtte den gode undervisning.

De digitale læringsplatforme er blevet et stadigt vigtigere vigtigt værktøj i skolerne, hvor lærere bruger platformene til blandt andet at årsplanlægge, udarbejde undervisningsforløb, evaluere eleverne og samarbejde om fælles mål. 

Men der er udfordringer med den måde, som læringsplatformene bruges på. I nogle tilfælde er læringsplatformene eksempelvis blevet implementeret på en måde, hvor arbejdet med målsætning og dokumentation er blevet uhensigtsmæssigt styrende for lærernes planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. 

Derfor har Undervisningsministeriet nu nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra det kommunale niveau, lærerne, videnspersoner og Undervisningsministeriet, som skal komme med et oplæg til udmøntning af en politisk aftale om at reducere antallet af bindende mål på de digitale læringsplatforme.

I udvalget deltager to fagpersoner fra professionshøjskole-sektoren, heriblandt Karsten Gynther, der er docent på Absalon og leder af forskningsmiljøet "Digitale læringsmiljøer og Didaktisk design". 

Karsten Gynther har tidligere i år deltaget i et stort brugerinddragende forskningsprojekt, hvor forskere, CFU-konsulenter og 15 skoler har eksperimenteret med pædagogisk meningsfuld implementering af de digitale læringsplatforme. 

Han håber, at arbejdsgruppen kan være med til at løse en vigtig aktuel udfordring: At de digitale læringsplatforme er designet med afsæt i en uddannelsespolitisk virkelighed, som nu er ændret med aftalen om at reducere antallet af bindende mål.

”Vores forskningsprojekt viste, hvordan man gennem videndeling og designeksperimenter kan implementere læringsplatformene på meningsfulde måder. Jeg håber derfor, at resultaterne fra projektet kan komme i spil i arbejdsgruppen”, siger han

Læs mere om resultaterne fra forskningsprojektet om brugerinddragende implementering af de digitale læringsplatforme på: 
www.emu.dk/nyhed/ny-viden-om-anvendelse-af-l%C3%A6ringsplatforme-i-folkeskolen

UC-samarbejde på KL's Børne & Unge topmøde
Eksperter fra alle professionshøjskoler arbejder i år sammen på den samme stand på KL’s Børne & Unge topmøde i Aalborg.
Fokuseret feedback i fremmedsprog
Læs sprogkonsulent Ulla Krogsgaards artikel om, hvordan fokuseret feedback undervejs i elevernes arbejdsproces kan motivere eleverne og hjælpe dem…
Dinosaur-app fik Profprisen
En idé til en app, der kan gøre det sjovere og mere lærerigt at besøge den kommende dinosaurskov i Knuthenborg Safaripark vandt i sidste uge…
Regional uddannelse skal undersøges globalt
Hvordan breder man bedst muligt god uddannelser ud til alle yderområderne i et land? Det bliver det centrale spørgsmål i et nyt forskningsprojekt,…
Rigtig løn skaber varig tilknytning til arbejdsmarkedet
Efteruddannelse og deling af ny viden hjælper flere i arbejde. Det var en af pointerne, da medarbejdere ved Absalon i sidste måned besøgte 180…
Cxense Display