Del

Kritisk fokus på digitale læringsplatforme

De digitale læringsplatforme har stor indflydelse på lærernes arbejde, men kritiseres ofte for at være for styrende. Nu skal Absalon være med til at undersøge, hvordan læringsplatformene bedre kan understøtte den gode undervisning.

De digitale læringsplatforme er blevet et stadigt vigtigere vigtigt værktøj i skolerne, hvor lærere bruger platformene til blandt andet at årsplanlægge, udarbejde undervisningsforløb, evaluere eleverne og samarbejde om fælles mål. 

Men der er udfordringer med den måde, som læringsplatformene bruges på. I nogle tilfælde er læringsplatformene eksempelvis blevet implementeret på en måde, hvor arbejdet med målsætning og dokumentation er blevet uhensigtsmæssigt styrende for lærernes planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. 

Derfor har Undervisningsministeriet nu nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra det kommunale niveau, lærerne, videnspersoner og Undervisningsministeriet, som skal komme med et oplæg til udmøntning af en politisk aftale om at reducere antallet af bindende mål på de digitale læringsplatforme.

I udvalget deltager to fagpersoner fra professionshøjskole-sektoren, heriblandt Karsten Gynther, der er docent på Absalon og leder af forskningsmiljøet "Digitale læringsmiljøer og Didaktisk design". 

Karsten Gynther har tidligere i år deltaget i et stort brugerinddragende forskningsprojekt, hvor forskere, CFU-konsulenter og 15 skoler har eksperimenteret med pædagogisk meningsfuld implementering af de digitale læringsplatforme. 

Han håber, at arbejdsgruppen kan være med til at løse en vigtig aktuel udfordring: At de digitale læringsplatforme er designet med afsæt i en uddannelsespolitisk virkelighed, som nu er ændret med aftalen om at reducere antallet af bindende mål.

”Vores forskningsprojekt viste, hvordan man gennem videndeling og designeksperimenter kan implementere læringsplatformene på meningsfulde måder. Jeg håber derfor, at resultaterne fra projektet kan komme i spil i arbejdsgruppen”, siger han

Læs mere om resultaterne fra forskningsprojektet om brugerinddragende implementering af de digitale læringsplatforme på: 
www.emu.dk/nyhed/ny-viden-om-anvendelse-af-l%C3%A6ringsplatforme-i-folkeskolen

Cxense Display