Del
KULT-konferencen bød på ny model til at støtte børns kulturmøder

KULT-konferencen bød på ny model til at støtte børns kulturmøder

Hvordan kvalificerer man småbørns møde med kunst og kultur i daginstitutioner? Det er temaet for det netop afsluttede toårige, nationale udviklingsprojekt KULT. Resultaterne blev præsenteret på en velbesøgt konference på Absalon i sidste uge.

Som en del af Kulturministeriets strategier for børn og unge har Absalon de seneste to år ledet et nationalt udviklingsprojekt, der har til opgave at styrke småbørns møde med kunst og kultur. Det har fået navnet KULT, og projektets resultater blev præsenteret på konferencen torsdag d. 17. maj.

Fokus har været på at udvikle en konkret model, der støtter op om børns kulturmøde med supplerende forløb og aktiviteter, og som pædagoger kan bruge i praksis, fortalte projektleder Bennyé D. Austring.

KULT-konferencen bød på ny model til at støtte børns kulturmøder

Resultatet er den såkaldte ’Sommerfuglemodel’. Her udgør selve mødet med kunstneren eller kulturinstitutionen sommerfuglens krop, mens en fase både før og efter mødet udgør vingerne.

”Først bygger man op ved at skabe stemthed og en forventning om, at vi skal noget særligt. Efter kunst- eller kulturoplevelsen bearbejder og fordyber man sig i den æstetisk ved for eksempel at synge, danse eller dramatisere oplevelsen”, forklarede Bennyé D. Austring.

Projektet er realiseret med deltagelse af mere end 850 børn i dagtilbud, 110 pædagoger og 50 kunst- og kulturinstitutioner fra ni kommuner. Her i blandt Eventyrhuset i Kalundborg, hvor erfaringerne ifølge lektor Thomas Thorsen er gode.

”Det er som sådan ikke nyt at arbejde med en før- og efterfase i pædagogik, men på kulturområdet er det ikke så udbredt. Der hopper man ofte fra ø til ø uden rigtig at få fordybet sig. Der har arbejdet med sommerfuglemodellen givet en ny, unik og letanvendelig tilgang”, sagde han.

Det er centralt for børns møde med kunst og kultur, at de bearbejder oplevelsen ved selv at arbejde med den gennem for eksempel dans, tegning, drama eller en anden æstetisk udtryksform, lød det fra keynotespeaker Merete Cornet Sørensen, der er lektor og ph.d ved Absalon i æstetiske læreprocesser.

En kortlægning foretaget af Rambøll Management forud for projektet viser dog, at det pædagogiske personale mangler formelle kompetencer i netop æstetiske læreprocesser, dels fordi de ikke fylder meget på pædagoguddannelsen, dels fordi efteruddannelsesmulighederne er få og relativt bekostelige.

”Det kan være fint at komme i teater eller på museum, men det er kortvarigt og hurtigt overstået. Hvis man arbejder med at opbygge stemthed inden og fastholde den efter, så forlænger, forstørrer og fordyber man oplevelsen”, fortalte Merete Cornet Sørensen. Alt for ofte bliver kunst- og kulturoplevelser udelukkende bearbejdet gennem samtale, men her er der kun ét rigtigt sprog.

”Der er for eksempel kun én rigtig måde at sige og stave ordet abe på. Men når børn gennem drama skal lade som om, at de er aber, så er der ikke to aber, der er ens. Det betyder ikke, at der ikke er samspil i abeflokken - det er der netop. Æstetiske formsprog er mangetydige og rummer fortolkningsrum”, lød det fra keynotespeakeren.

Forskningen peger på, at mødet med kunst og kultur styrker børns sprogtilegnelse, arbejdshukommelse og kropsbevidsthed, som alle understøtter deres indlæring. Men de udvikler også evner som kreativitet, samarbejdsevne og empati, påpegede Merete Cornet Sørensen, inden hun sluttede:

”Børn lærer gennem æstetiske læreprocesser at kommunikere og forstå tematikker, relationer, værdier og følelser. De får en måde at gå fra indtryk til udtryk på og derigennem bearbejde verden.”

KULT-konsortiet består af partnerne Professionshøjskolen Absalon (lead), UCN, UCL, Kulturprinsen og Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

På konferencen blev den gratis e-bog ’DET BLEV EN SOMMERFUGL - Inspiration til dagtilbudsbørns møde med kunst, kultur og kulturarv’ lanceret. Bogen bygger på erfaringerne fra det to år lange KULT-projekt og har til formål at inspirere pædagoger og andre kulturformidlere til - bedre og oftere - at udnytte de oplevelses- og læringsmæssige potentialer, der ligger i inddrage kunst og kulturarv i daginstitutionernes hverdag.

 

Læs eller download e-bogen her.

Læs også Slots- og Kulturstyrelsens pressemeddelelse.

Læs mere om KULT-projektet her.