Del
Kulturmødet på Mors: Kulturminister med ros til KULT-projektet

Kulturmødet på Mors: Kulturminister med ros til KULT-projektet

Absalon var på Kulturmødet Mors i sidste uge, der med sine godt 24.000 deltagere er landets største forum for kunst og kultur.

Projektleder Bennyé Austring fra Center for Pædagogik, Roskilde fremlagde erfaringerne fra det landsdækkende KULT-projekt om dagtilbudsbørns møde med kunst og kultur på Kulturmødet Mors. KULT er støttet af Kulturministeriet og realiseret sammen med University College Lillebælt og Professionshøjskolen UCN. 

KULT er støttet af Kulturministeriet og realiseret sammen med University College Lillebælt og Professionshøjskolen UCN. I panelet sad lektor Lars Kjær Larsen, UCL og HistorieLab, lektor Felicia Bech Lillelund, UCN, professorerne Lene Tanggaard, Aalborg Universitet og Anne Bamford, University of London samt Kulturminister Mette Bock (LA).

Ministerros

Kulturministeren, der var forhindret i at deltage i KULT-konferencen ”Små børns møde med kunst og kultur” i maj på Campus Rosilde, benyttede lejligheden til at fremhæve KULT-projektets resultater. Særligt fremhævede hun projektets nye didaktiske model for pædagogens arbejde før og efter børns museums- eller kunstoplevelser, ”Sommerfuglemodellen”. Kulturministeren understregede kunstens betydning for børns dannelse og læring og refererede i den forbindelse den ph.d.-afhandling, som den regionale KULT-koordinator for Sjælland, Merete Sørensen, Center for Pædagogik Roskilde, har udarbejdet. Afhandlingen dokumenterer blandt andet, at kunstæstetiske aktiviteter i daginstitutioner styrker social inklusion, samarbejdskompetencer, fantasi og kreativitet samt formsproglige kompetencer hos børn.

Ny pulje penge

Under overskriften ”Tidlig Kulturstart” lancerede ministeren under selve Kulturmødet KULT-projektets afløser, en pulje på 6.25 mil. kr. til initiativer, der kan understøtte samarbejdet mellem pædagoguddannelser og kulturinstitutioner, kommuner, dagtilbud og civilsamfund.

>Læs om Kult-projektet

>Om KULT-konferencen 17.5.2018

>Læs om Sommerfuglemodellen

>Læs om de nye puljer

>Læs Merete C. Sørensens ph.d.-afhandling