Del

Kvote 2: Flere søger ind på UCSJ

University College Sjælland har i lighed med tidligere år samlet set fortsat vækst i antallet af ansøgere til på kvote 2. Med 2485 førsteprioritetsansøgninger til samtlige uddannelser, opnås en lille stigning på to procent i forhold til 2016. Nye uddannelsesudbud er kommet godt fra start. Vordingborg og Slagelse har fået flotte stigninger i år.

Ansøgningerne er strømmet ind til University College dette forår, hvor 2485 personer som førsteprioritet har valgt en af de 11 professionsbachelor-uddannelser, som udbydes i Region Sjælland. I 2016 havde UCSJ 2434 ansøgninger i første prioritet.

Medtager man også de ansøgere, der har uddannelser hos UCSJ i en lavere prioritet på deres ansøgning, har UCSJ i alt modtaget 10.218 ansøgninger. 

Socialrådgiver og ingeniør
En del af ansøgningerne kommer fra nye uddannelser og nye udbudssteder. I år har UCSJ for første gang valgt at udbyde socialrådgiveruddannelsen i Slagelse, der er kommet godt fra start med i 104 førsteprioritets-ansøgere. Regionens første ingeniøruddannelse i Kalundborg - Diplomingeniør i bioteknologi – er også kommet godt fra start med i alt 33 førsteprioritetsansøgere, hvilket lover godt, idet det typisk kun er 26 procent af ansøgerne, der lægger ansøgningen i kvote 2, og en stor del af ansøgerne til uddannelsen ventes at være gymnasieelever, der søger via kvote 1.

Rektor på University College Sjælland Camilla Wang siger:
- Erfaringen viser, at det er en stor opgave at løbe en ny uddannelse i gang, så jeg synes, at  det er utroligt flot, at 33 personer allerede har lagt billet ind på ingeniøruddannelsen som deres førsteprioritet, og at 102 i alt har søgt uddannelsen, når man tager alle prioriteter med, siger hun.

Sydlige udbud har fremdrift
Rektor Camilla Wang glæder sig over, at Vordingborg og Slagelse har fået stor succes i årets søgning.
- I år er det tydeligt at mange rigtigt gerne vil studere lokalt. Mest tydeligt er det i Vordingborg, hvor vi ser en stigning på 57 procent stigning i antallet af førsteprioritetsansøgninger. Det vidner om, at vi fortsat udvikler på et decentralt udbud af uddannelser, når vi skal hæve uddannelsesniveauet og udnytte det potentiale, der findes, siger hun.

Detaljer fra søgningen
Læreruddannelsen: Antallet af førsteprioritetsansøgere er på niveau med sidste år. 
Diplomingeniør i bioteknologi: Er kommet godt fra start med 33 førsteprioritetsansøgere. 
Socialrådgiveruddannelsen i Slagelse: Fik 104 førsteprioritetsansøgere - en meget flot start.
Vordingborg: Antallet af førsteprioritetsansøgere er vokset med 57 procent, hvilket er rekord for alle campus.
Slagelse: Antallet af ansøgninger til førstepriortet er i alt steget med 33 procent.
Ernæring og Sundhed:
 I år udbydes lidt færre kurser, hvilket sædvanligvis medfører færre ansøgere. Dimensioneringen – dvs antallet af uddannelsespladser – er på denne uddannelse skåret ned.

Procedure for optagelsen - baggrund
De seneste to år har 26 procent af ansøgerne til uddannelserne på UCSJ lagt deres ansøgning ind i kvote 2, mens resten lægger deres ansøgning i kvote 1. Det samlede antal ansøgninger offentliggøres efter fristen til kvote 1 klokken 12 den 5. juli 2017. Ansøgere til UCSJ's uddannelser får digitalt besked, om de er optaget natten mellem den 27. og 28. juli (dvs. ca. klokken 00.01 den 28. juli).

Her kan du se alle tal

Konference med Professor Kenneth J. Gergen
En af psykologiens fremmeste tænkere – skaberen af teorien om socialkonstruktionisme og leder af The Taos Institute – professor Kenneth J. Gergen –…
Formand for akkrediteringsråd underviser på Absalon
Når man både er lærer, formand for akkrediteringsrådet og tidligere har været børne og kulturdirektør, så har man masser af guldkorn at give videre.…
Forfatterpris til lektor på sygeplejerskeuddannelsen
Olaf Falkenberg Nielsen har netop modtaget ”Gyldendals formidlingspris” for blandt andet bidrag til lærebogsserien ”Hånden på hjertet”.
Lærerkursus - Madkamp 2017
Hvert år afholder Madkamp kurser for alle, der underviser i madkundskab. I år er temaet ”Konserver din køkkenhave”, som blandt andet omhandler…
120 satte fokus på bevægelse og udvikling
Tværfagligt samarbejde om bevægelse og udvikling er blevet et fokusområde på Professionshøjskolen Absalon, der nu har gennemført den første store…
Cxense Display