Del
Leg For Dig: Nyt udviklingsprojekt målrettet pædagogisk personale

Leg For Dig: Nyt udviklingsprojekt målrettet pædagogisk personale

Leg For Dig-projektet skal udforske og kvalificere nytænkende efter- og videreuddannelsesforløb til alle voksne, der arbejder med børn i dagligdagen i hele Danmark. Projektet hører under Playful Learning-programmet.

Læring med afsæt i leg kan både stimulere børns fantasi og nysgerrighed og bidrager til at styrke og bevare deres lyst til at lære. Leg For Dig-projektet giver pædagogisk personale mulighed for at udvide deres forståelse og kompetencer i forhold til legefaglighed og legens betydning for børns udvikling.

Projektleder Mathilde Knage fortæller, at projektet udmærker sig ved at invitere en bred række aktører inden for pædagogfeltet – herunder pædagogisk personale, faglige organisationer, Kommunernes Landsforening og førende forskere i feltet – ind i en fælles udforskning af, hvordan man kan skræddersy uddannelsesformater, som imødekommer behovene i praksis. 

Leg For hvem? 

Leg For Dig er et unikt projekt, fordi det henvender sig til alle voksne i børnenes hverdag, uanset om man er dagplejer, pædagog, pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent, skolepædagog eller pædagogisk leder. 

Projektleder Mathilde Knage forklarer:

”Leg For Dig skaber udvikling i praksis og udvikler og udbyder læringsmateriale til alle medarbejdergrupper, herunder PAU, medhjælpere, ledere og pædagoger i dagplejer, daginstitutioner, skoler og SFO/Klub”.

”Når dette projekt har til hensigt at skabe udvikling i praksis i samarbejde med det pædagogiske personale som til daglig arbejder med børn, ser vi det som vores pligt at inddrage børnene. Derfor er børneperspektivet centralt i Leg For Dig. Børnene inddrages både i selve udviklingsprocessen og i pædagogernes arbejde med at udvikle praksis. Især på skole- og fritidsområdet får børneperspektivet en central metodisk betydning, da det er hensigten at give børnene en tydelig rolle i udvikling af legende tilgange til læring.”

”Danske pædagoger har allerede en stærk faglighed inden for dette felt, og Leg For Dig ønsker at bygge videre på denne faglighed ved at udbyde efter-videreuddannelseselementer til alle i det pædagogiske felt, som ønsker at integrerer legende tilgange i daglig praksis”, siger Mathilde. 

Deltagerne i Leg for Dig kommer til at teste en bred vifte af nytænkte udviklingsforløb, som danner grundlag for mere målrettet, vedkommende og tilgængelig videreuddannelse af voksne, der arbejder pædagogisk med børn: Projektet forventer at inddrage 20 procent af det pædagogiske personale på børneområdet i Danmark i udviklingen af nye efter- og videreuddannelsesformater, og skal foreløbig køre til 2023. Fra januar 2022 sker de første afprøvninger i samarbejde med praksis. Bag Leg For Dig-projektet står landets seks professionshøjskoler sammen med LEGO Fonden, som understøtter med en fondsbevilling på 17 mio. kr.

Projektet ledes af Trine Lolk Haslam (UCN) og Mathilde Knage (Absalon)


Hør mere om Leg For Dig i Playful Learnings podcast

Læs mere på Playful Learnings hjemmeside