Del
LEGO Fonden giver millionbeløb til Absalon

LEGO Fonden giver millionbeløb til Absalon

LEGO Fonden har doneret 4,6 mio kr. til Professionshøjskolen Absalon til et nyt projekt, Playful Learning, der skal udvikle børns leg og læring på tværs af daginstitution og skole. Det skal bl.a. ske ved et tættere samarbejde mellem de studerende på Absalons pædagog- og læreruddannelse.

- Der er stor opmærksomhed på at kombinere leg og læring, såvel hos pædagoger som hos lærere, men ikke mindst på uddannelserne kan vi gøre mere for at styrke området. Derfor er det nye projekt meget velkomment, og der ingen tvivl om,  at vi med denne donation får et meget stort skub i det arbejde, der er i gang, fortæller Sami Stephan Boutaiba, direktør for Pædagogik og Ledelse på Absalon.

- Børns leg er værdifuld og vigtig for deres udvikling og læring. Det er ambitionen med dette projekt, at de pædagoger og lærere, vi uddanner, fremover får ny viden og redskaber, der understøtter en legende tilgang læring. Samtidig er det en rigtig god anledning til allerede på uddannelsen at styrke samarbejdsrelationen mellem to professioner, der i praksis arbejder mere og mere sammen om børns udvikling og læring. Vi ønsker, at legen er det naturlige udgangspunkt for pædagoger og læreres tilgang til samvær og aktiviteter med børn - gennem hele barndommen.

 

Landsdækkende projekt

LEGO Fonden har samlet doneret 57 millioner kroner til Playful Learning, som ikke kun omfatter Absalon, men alle landets professionshøjskoler, og der er således tale om et ambitiøst partnerskab.Den berømte LEGO-klods er ikke en del af projektet. LEGO Fonden bidrager med viden og erfaringer fra projekter andre steder i verden, mens Absalon og de øvrige professionshøjskoler vil eksperimentere og udvikle nye redskaber, der får betydning for leg og læring i regionens dagtilbud og skoler.

Som led i projektet etableres der fysiske ”Play Labs”, hvor undervisere og studerende får mulighed for at eksperimentere og udvikle nye kompetencer i forhold til en legende pædagogisk praksis.

Yderligere information

Sami Stephan Boutaiba, direktør for Pædagogik og Ledelse, tlf 7248 1204
Margit Nygaard Mikkelsen, Centerchef for Center for Pædagogik, tlf 72 48 13 31
Stina Løvgreen Møllenbach, Centerchef for Center for Skole og Læring, tlf 72 48 23 93

Se også:
57 mio. til nyt projekt med fokus på leg i dagtilbud og skole