Del

Lidt flere penge til lokale uddannelser

Et enigt Folketing har netop besluttet, hvordan pengene til de videregående uddannelser frem over skal fordeles. Bevillingsmodellen indeholder et meget vigtigt nyt element, nemlig at der kommer en særlig pose penge til uddannelsessteder uden for de fire store universitetsbyer.

Af Camilla Wang, Rektor Professionshøjskolen Absalon: Uddannelser er helt afgørende for både den enkelte unges liv og muligheder, men også for hvordan et lokalområde – en region – udvikler sig. Det ved de fleste helt intuitivt, men i de sidste par år har det også fået større og større politisk opmærksomhed - ikke mindst som del af den dagsorden, der handler om et Danmark i bedre balance. Stort set alle partier i Folketinget ønsker flere uddannelser uden for de fire universitetsbyer, særligt de korte og mellemlange uddannelser til fx lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, laborant, procesteknolog og markedsføringsøkonom, som offentlige og private virksomheder i alle dele af landet har brug for. Men det er dyrt for institutionerne med mange mindre uddannelsessteder i forhold til at samle uddannelserne i færre og større enheder. 

Uddannelser i hele Danmark er vigtigt. Det er veldokumenteret, at mange unge mennesker ikke flytter sig særligt langt fra det sted, de er vokset op, når de uddanner sig. Og når de først er færdige med deres uddannelse, er flyttelysten endnu mindre. Så derfor gælder det om at sikre gode uddannelsesmuligheder, hvor de unge vokser op, og hvor arbejdspladserne findes. Man kan sige det på denne måde: Det er ét meget afgørende vindue for et lokalområdes udviklingsmuligheder, og dét er, når 19-årige Amanda eller Mathias beslutter, om de bliver boende, fordi de har gode uddannelsesmuligheder i nærheden, eller om de flytter til én af storbyerne, fordi uddannelsesmulighederne er dér. Flytter de, er der kun en lille chance for, at de vender tilbage. Og så bliver Amanda og Mathias ikke den nye dygtige lærer, sygeplejerske eller datamatiker på den lokale skole, det lokale sygehus eller i den lille lokale vækstvirksomhed. Og de bliver ikke til den lille nye familie, der tilfører nyt liv til det lokale foreningsliv, skaber grundlag for den lokale købmand - og sørger for, at der er børn i den lokale børnehave og skole. 

Så der er virkelig grund til at glæde sig over, at alle Folketingets partier står bag, at der skal sikres et særligt økonomisk grundlag for at opretholde og udvikle uddannelsesudbuddet uden for storbyerne. Malurten i bægret er, at uddannelsesinstitutionerne samtidig er ramt af årlige besparelser på to procent, så reelt er det særlige tilskud kun et meget lille plaster på meget store besparelser, der over tid – desværre – kan fremtvinge uddannelseslukninger i hele Danmark. 

Debatindlægget har været bragt i Sjællandske Medier i uge 48

Cxense Display