Del

Rigtig løn skaber varig tilknytning til arbejdsmarkedet

Efteruddannelse og deling af ny viden hjælper flere i arbejde. Det var en af pointerne, da medarbejdere ved Absalon i sidste måned besøgte 180 medarbejdere fra jobcenteret i Kalundborg. Her kom det blandt andet også frem, at ansættelse af ledige på almindelige vilkår viser sig at skabe varige jobs. Ultimo januar begynder en række moduler til jobcentrene med op til 80 procent i tilskud.

Der var stor interesse, da medarbejdere fra Absalon i december var på besøg på Jobcenteret i Kalundborg. Her blev der især talt om samarbejdet med virksomhederne om at få flere ledige i arbejde. Undersøgelser viser, at kun ti procent af de sårbare og udsatte ledige kommer i kontakt med i virksomheder i forhold til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Den seneste tid har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering derfor arbejdet med et projekt kaldet ”JobFirst”, der i 15 kommuner har skabt en intensiv indsats målrettet de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Projektet at vist, at det giver gode resultater at kombinere virksomhedspraktik med arbejde i få timer, hvor borgeren får løn af arbejdspladsen. Borgeren får nye kvalifikationer og en oplevelse af at være en del af arbejdspladsen. 

En vigtig forudsætning for succes er, at virksomhedskonsulenterne følger tæt op og eventuelt fungerer som mentor for den ledige. Desuden kræves et tæt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder. I den sammenhæng udbyder Absalon et diplomforløb, der retter sig mod netop dette samarbejde. Medarbejdere i Jobcentre og A-kasser kan få 80 procent i tilskud til modulet. 

Samfundsansvar hjælper 
Louise Schelde Frederiksen, der er jurist, socialrådgiver og adjunkt på Professionshøjskolen Absalon opfordrede på mødet til at gøre mere for, at ledige ansættes på almindelige vilkår. På mødet sagde hun blandt andet:

”Jeg er ikke i tvivl om, at det skaber særlig motivation og gejst hos de ledige, at de tjener ”deres egne penge” og fra dag ét bliver ansat som alle de andre medarbejdere i virksomheden – også selvom de kun arbejder nogle timer om ugen måske kombineret med virksomhedspraktik.” 

”Når virksomheden ansætter en langtidsledig eller udsat borger på almindelige vilkår, så er det fordi den tror på, at medarbejderen er i stand til at løse opgaverne. Der sker altså en anderledes afstemning af forventninger, end når en virksomhed tager imod en ledig i ”gratis” virksomhedspraktik. Det giver værdi for virksomheden, som samtidig tager samfundsansvar i forhold til at hjælpe en udsat borger ind på arbejdsmarkedet.” 

Virksomhedskontakt helt afgørende
Arbejdsmarkedschef, Jens Folman fra Jobcenter Kalundborg er enig: 
”Vi har i øjeblikket en ledighed på under 2 procent inden for nogle brancher. For at opfylde virksomhedernes behov for arbejdskraft, så er det helt afgørende, at ledige hurtigt kommer ud i virksomhederne,” sagde arbejdsmarkedschefen, der er glad for mødet, som han mente har givet ny inspiration til at arbejde endnu mere virksomhedsrettet.

Absalon udbyder et diplom- og akademiforløb, hvor man kan få ny viden og inspiration til at skabe et tæt samarbejde med virksomhederne om at finde de rette medarbejdere. Forløbet begynder den 29. januar 2018. Læs mere her 

Cxense Display