Del

Lokal lederuddannelse er en succes i Holbæk

Mere end 100 ledere, konsulenter og koordinatorer tilmeldte sig modulet "Det personlige lederskab og forandring" med studiestart i august, hvoraf en stor del af de studerende, var lokale ledere fra Holbæk

Som en del af Professionshøjskolen Absalons strategiske prioritet om uddannelse som regional drivkraft, blev Diplomuddannelsen i ledelse udbudt i Holbæk i august 2018. Dette var for at bidrage til regionens vækst og velfærd, ved at etablere en lederuddannelse med lokal forankring tæt på de studerendes praksis. Dette udbud var tilrettelagt mellem Professionshøjskolen Absalon og Holbæk Kommunes Studie- og Uddannelsescenter, hvor undervisningen primært foregik på den tidligere Østre Skole på Tidemandsvej, 4300 Holbæk.

Ved studiestart på modulet ’Det personlige lederskab og forandring’ i Holbæk, var ca. 20 studerende tilmeldt, hvor flere af dem var lokale ledere, konsulenter og koordinatorer fra lokalområdet i og uden for Holbæk bygrænse. Det var derfor med stor succes at Diplomuddannelsen i ledelse blev udbudt i Holbæk.

Endnu en studiestart på ’Det personlige lederskab og forandring’ i Holbæk

Successen med at udbyde modulet  ’Det personlige lederskab og forandring’  i Holbæk gentages nu. Hensigten er at etablere et varigt udbud af lederuddannelse og –udvikling i lokalområdet, hvor Absalons mangeårige erfaringer med lederuddannelsen vil komme de studerende til gode. Modulet har studiestart den 22. januar 2019, og det er allerede nu muligt at tilmelde sig modulet.

Modulet vil også denne gang starte med to undervisningsdage på internat på Konference og Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig Stevns, hvor de studerende blandt andet vil få konkrete værktøjer til refleksion over deres eget lederskab, både i forhold til den organisatoriske kontekst og deres ledelsesidentitet. Herefter vil undervisningen igen foregå på Tidemandsvej, 4300 Holbæk.

Lokale ledere tilmelder sig også ’Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling’

Flere af de studerende fra ’Det personlige lederskab og forandring’ har valgt også at tilmelde sig modulet ’Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling’, som har studiestart den 18. januar 2019. Undervisningen på modulet ’Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling’ vil også foregå på den tidligere Østre Skole på Tidemandsvej, 4300 Holbæk.

I løbet af dette modul vil de studerende udvikle deres ledelseskompetencer, således at kunne udvikle og lede professionelle relationer, der støtter samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til løsningen af organisationens opgaver og behov. Det tegner altså til, at lederuddannelsen er ved at bide sig fat i lokalområdet. Det vil kunne skabe grobund for lokal netværksdannelse blandt lokalområdets ledere, hvilket Absalon vil understøtte gennem målrettede netværksaktiviteter.

-----

Læs mere om modul 1 -  Det personlige lederskab og forandring

Læs mere om modul 2 - Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Læs mere om "Diplomuddannelsen i ledelse"

-----

Foto: Laila Versemann, 

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display