Del
Målrettet indsats til dem, der drømmer om naturvidenskab

Målrettet indsats til dem, der drømmer om naturvidenskab

Bevilling fra Teknologipagten til Centre for Engineering and Science skal sikre, at endnu flere tager en naturvidenskabelig uddannelse.

Et projekt, der løfter kompetencerne hos unge voksne, der drømmer om en naturvidenskabelig uddannelse, er på vej til at blive endnu mere målrettet.

Teknologipagten har netop bevilliget midler til, at projektet til kan evalueres, og dermed skabe endnu flere resultater. 

”Vi er stolte over, at Projekt Kompetencetilpasningsforløb er blevet udvalgt som et de kun fire projekter, Teknologipagten har valgt at uddele penge til”, siger projektleder Lene Beck Mikkelsen fra Centre for Engineering and Science i Næstved.

Succes med at ramme målgruppen

Projekt Kompetencetilpasningsforløb henvender sig til unge voksne, som drømmer om at få en naturvidenskabelig uddannelse, men som ikke rigtig er kommet i gang med den. Projektet har foreløbigt været i gang i et år, og flere kursister er godt i gang med forløbet. 

Centre for Engineering and Science har fået bevillingen fra Teknologipagten til at evaluere forløbet, der løfter de studerendes kompetencer og sikrer, at virksomheder i Region Sjælland dermed får adgang til den efterspurgte højtuddannde arbejdskraft inden for STEM-området (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 

”Forløbet har haft succes med at ramme målgruppen, og bevillingen til evalueringen giver os mulighed for at gøre vores indsatser endnu mere målrettede, så STEM-uddannelserne kan blive endnu mere attraktive for de unge voksne, der gerne vil arbejde inden for naturvidenskaberne”, siger projektleder Lene Beck Mikkelsen og fortæller, at projektet særligt fokuserer på indsatser med rekruttering og fastholdelse af HF-kursister i forhold til at gå ”STEM-vejen.”

Endnu bedre resultater

Administrerende direktør for Teknologipagtens sekretariat, Christian Vintergaard, siger: ”Vi er meget glade for den store interesse, der har været for at søge midler til at evaluere effekten af projekter i Teknologipagten. Håbet er, at de projekter, der nu lader sig evaluere, bliver klogere på, om det de gør virker og får input og viden til ting, der måske skal tilpasses i projekterne for at skabe endnu bedre resultater”.

Absalon gennemfører Projekt Kompetencetilpasningsforløb i samarbejde med alle VUC’er i Region Sjælland samt Zealand – Sjællands Erhvervsakademi. Det er finansieret af EU og Region Sjælland. Selve evalueringen af kompetencetilpasningsforløbet går i gang til februar, og professor Lars Ulrichsen fra Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik, er ansvarlig for evalueringen.

Læs mere om Projekt Kompetencetilpasningsforløb og Teknologipagtens bevilling her: