Del
Ministerbesøg på Campus Holbæk

Ministerbesøg på Campus Holbæk

Uddannelses- og Forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, kom på besøg på Campus Holbæk, for at se, hvordan man kan åbne en ny uddannelse i en ny by.

Regeringen har med deres uddannelsesudspil lagt op til, at flere uddannelser skal flyttes væk fra de større byer. Derfor kom Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen på besøg på Campus Holbæk, for at se et af Absalons nyeste uddannelsessteder på nært hold, og møde de studerende, som har deres daglige gang på campus.

Ministerbesøg på Campus Holbæk

De studerende pegede især på, at de ikke ville have taget uddannelsen, hvis de skulle tage den i en anden by end Holbæk.

De var allerede etablerede med børn, uddannelse og job - så hvis de skulle videreuddannes, så skulle det være tæt på.

Det gav lidt reflektion over, at det ikke kun handler om at få fat på de helt unge, når det kommer til placeringen af uddannelser.

Ministerbesøg på Campus Holbæk

Rundvisning på campus

Efter mødet med de studerende fik ministeren en rundtur rundt på Campus Holbæk. Det gav et indblik i, hvordan bygningen bliver udnyttet til fulde - ikke kun af Absalon, men også af HUSC, som er et center med studiepladser og efter- og videreuddannelse.

Ane Halsboe-Jørgensen fik også et indblik i, hvordan Absalon hurtigt voksede ud af de første lokaler, og sammen med Holbæk kommune hurtigt fandt nye lokaler. Holbæk Sygehus hjælper ligeledes til med øvelokaler og træningslokaler, som de studerende kan benytte på Holbæk Sygehus.

Ministerbesøg på Campus Holbæk

Efter de mange samtaler og indtryk, takkede Uddannelses- og Forskningminister Ane Halsboe-Jørgensen af igen.

Hun udtrykte klart, at hun havde fået nogle gode inputs til, hvad der skal til, og ikke mindst hvor meget det kræver, for at få en ny uddannelse til at blive en succes i en ny by.

De inputs tog hun med i ministerbilen tilbage til Christiansborg, hvor forhandlingerne og Danmarks uddannelser skulle igang.